close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMIANA ŚWIADCZEŃ

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP przypomina, że osoby posiadające polskie uprawnienia kombatanckie mają możliwość zamiany przyznanych świadczeń specjalnych na samoistne świadczenie wysokości dodatku kombatanckiego wraz z ryczałtem za energię elektryczną i dodatkiem kompensacyjnym. Jest to około 840 zł kwartalnie, co w przeliczeniu wynosi około 210 euro.

  UWAGA! Kurs euro w Polsce jest płynny.

  Świadczenie wysokości dodatku kombatanckiego jest wypłacane na rachunek bankowy lub osobie upoważnionej i nie może być łączone ze świadczeniem specjalnym wypłacanym w Wydziale Konsularnym (po otrzymaniu pozytywnej decyzji ZUS świadczenia specjalne zostaną automatycznie cofnięte). W celu dokonania zamiany wyżej wymienionych świadczeń należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
  Ul. Kasprowicza 151 
  01 - 949 Warszawa

  następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego (specjalny formularz do pobrania w Wydziale Konsularnym);
  • poświadczoną przez konsula kserokopię dokumentu tożsamości;
  • poświadczoną przez konsula kserokopię legitymacji kombatanckiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: