close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŚWIADCZENIA DLA WDÓW I WDOWCÓW

 •  

  Wdowy i wdowcy po kombatantach, będący w wieku emerytalnym (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) mają prawo do świadczenia w wysokości dodatku kompensacyjnego wypłacanego wraz z ryczałtem energetycznym (około 120 zł miesięcznie).
   

  ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA DLA WDOWY LUB WDOWCA PO KOMBATANCIE NALEŻY:

  1.Wystąpić do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o status wdowy po kombatancie i w tym celu załączyć:

  • wypełnić i podpisać wniosek i przyznanie uprawnień (do pobrania na stronie http://www.udskior.gov.pl/Formularze,10.html#content);
  • odpis aktu zgonu małżonka;
  • odpis metryki ślubu;
  • 2 aktualne fotografie;
  • zaświadczenie o pobieraniu emerytury lub renty;
  • kserokopię dokumentu tożsamości (kopię można zrobić w Wydziale Konsularnym);
  • kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich małżonka lub kopię jego legitymacji kombatanckiej (kopię można zrobić w Wydziale Konsularnym);
  • lub inne dowody potwierdzające działalność kombatancką lub doznane represje – gdy zmarły małżonek nie posiadał przyznanych uprawnień.

  Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność  z oryginałem, natomiast dokumenty w j. obcym przetłumaczone na j. polski. (usługi te również świadczy Wydział Konsularny).
  Wniosek należy przesłać osobiście lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego na adres:

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Ul. Wspólna2/4
  00 – 926 Warszawa

  2. Po otrzymaniu statusu wdowy (wdowca) po kombatancie należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczeń wdowich i w tym celu należy:

  • wypełnić stosowny wniosek;
  • załączyć poświadczoną kopię decyzji o przyznaniu uprawnień wdowy po kombatancie (kopię można zrobić w Wydziale Konsularnym);
  • załączyć poświadczoną kopię dokumentu tożsamości (kopię można zrobić w Wydziale Konsularnym)

  Komplet dokumentów należy wysłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział I w Warszawie
  Ul. Kasprowicza 151
  01 – 949 Warszawa
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: