close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • WSPÓŁPRACA KULTURALNA

  • Najważniejszą instytucją kulturalną odpowiedzialna za współpracę polsko-litewskiej jest Instytut Polski w Wilnie. Został powołany na podstawie Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r., swoją działalność rozpoczął w 1996 r. Celem Instytutu jest popularyzacja dorobku kultury polskiej oraz osiągnięć polskiej myśli naukowej, współpraca z litewskimi instytucjami, środowiskami artystycznymi i naukowymi, pośrednictwo w kontaktach i wymianie informacji między instytucjami oraz środowiskami polskimi i litewskimi. Instytut inicjuje również polsko-litewskie imprezy artystyczne i naukowe oraz współdziała w ich przygotowaniu oraz udostępnia i upowszechnia informację o życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i kulturalnym Polski.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: