close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMIANA HANDLOWA I AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA

 • 31 sierpnia 2016

  Poniżej przedstawiamy informacje dot. handlu i inwestycji.

  Handel zagraniczny

   

  Z danych Systemu Informacji Gospodarczej „Insigos” wynika, iż w okresie I-X 2016 r. wartość polskiego eksportu na Litwę wyniosła 2 131,9 mln EUR (2 079,0 mln EUR w I-X.2015 r.), natomiast wartość importu z Litwy wyniosła 938,7 mln EUR (812,8 mln EUR w I-X.2015 r.). Wartość polsko-litewskich obrotów handlowych w okresie I-X 2016 r. wyniosła 3 070,6 mln EUR (2 981,8 mln EUR w analogicznym okresie roku 2015). Z danych Centralnego Urzędu Statystycznego RL wynika, iż udział Polski wśród najważniejszych partnerów handlowych Litwy w jej eksporcie wynosił 9,0% (3 miejsce). Polska zajmowała również 3 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych w litewskim imporcie z udziałem na poziomie 10,9%.

   

  W I-X 2016 r. utrzymywaliśmy wysoką nadwyżkę w bilansie handlowym z Litwą – 1 193,2 mln EUR. Dynamika polsko-litewskich obrotów handlowych wyniosła 6,2% (eksport na Litwę wzrósł o 2,5%, import z Litwy wzrósł o 15,5%). W strukturze polskiego eksportu na Litwę dominowały: urządzenia mechaniczne i elektryczne (14,3%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (12,7%), gotowe artykuły spożywcze (10,3%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (10,3%) oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich (9,4%). W polskim imporcie z Litwy dominowały z kolei: produkty mineralne (17,4%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (13,9%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (11,7%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (10,3%), oraz wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (7%).

   

   

  Inwestycje

   

  Skumulowana wartość polskich BIZ na Litwie na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 728,20 mln EUR, co oznacza spadek o 18,9% (169,65 mln EUR) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Najwięcej inwestycji poczyniono w sektorach: produkcji paliw (438,64 mln EUR), usług finansowych i ubezpieczeń (140,45 mln EUR), w handlu hurtowym i detalicznym (47,03 mln EUR) oraz w budownictwie (41,03 mln EUR). Polska zajmowała 5. pozycję w strukturze państw o najwyższym poziomie zagranicznych inwestycji na Litwie. 

   

  Skumulowana wartość litewskich BIZ w Polsce na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 307,23 mln EUR (wzrost o 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015). Polska zajmowała 3. pozycję w strukturze państw o najwyższym poziomie litewskich inwestycji zagranicznych. Głównymi obszarami lokowania litewskiego kapitału w Polsce były: produkcja przemysłowa (268,82 mln EUR), handel hurtowy i detaliczny (13,45 mln EUR), nieruchomości (6,18 mln EUR), działalność naukowo-techniczna (5,6 mln EUR) oraz budownictwo (4,8 mln EUR). 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: