close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ WSPÓŁPRACĄ POLSKO- LITEWSKĄ

 • Fundacja Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza powstała w 1998 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Litwy. Jednym z jej zadań statutowych jest opracowywanie, finansowanie i publikowanie wyników badań i programów informacyjnych służących podnoszeniu wiedzy i stanu świadomości społeczeństwa polskiego o Litwie i litewskiego o Polsce. Podejmuje m.in. działania związane z restauracją cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie, wniosła swój wkład w organizację imprez na terenie Litwy w związku z rokiem Miłosza w 2011 r.

   

  Polsko - Litewskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Rekreacji "Sąsiedzi", zajmujące się turystyką i krajoznawstwem. Działa od 2004 r. w Puńsku. Przyczynia się np. do organizacji lokalnych imprez kultury litewskiej.

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia - "Świteź", działające od 1989 r. w Szczecinie, którego misją jest Współpraca z Polakami na Litwie i Białorusi, rozwijanie wiedzy o współczesności i historii Kresów Północno – Wschodnich oraz udzielanie pomocy moralnej i materialnej Polakom na Litwie i Białorusi w rozwoju nauki, oświaty, kultury. Stowarzyszenie organizuje doroczną imprezę "Kaziuki Wileńskie" oraz przygotowuje kolonie letnie dla dzieci z kresów wschodnich.

   

  Ośrodek Studiów Wschodnich  im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w sąsiadujących z Polską państwach oraz regionach bałtyckim, bałkańskim, kaukaskim oraz Azji Centralnej.
   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest jednym z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: