close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INSTYTUT POLSKI W WILNIE

 • INSTYTUT POLSKI W WILNIE został powołany na mocy Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 1995 roku. Swoją działalność Instytut rozpoczął w marcu 1996 roku. Misją Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii, popularyzowanie dorobku polskiej kultury i nauki, wspieranie współpracy między oboma krajami w różnych dziedzinach. Instytut organizuje imprezy w swojej siedzibie i poza nią, a także inspiruje miejscowe instytucje, stowarzyszenia i środowiska do organizowania wspólnych przedsięwzięć.

   

  Instytut realizuje w szczególności następujące zadania:

  a) dba o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek

  b) prowadzi działania wzmacniające budowanie silnej pozycji Polski na świecie

  c) podkreśla wkład historyczny Polski w rozwój kultury i tożsamości europejskiej

  d) promuje wiedzę na temat Polski, w tym jej historii, kultury, nauki, gospodarki i społeczeństwa

  e) promuje język polski jako obcy i studia polonoznawcze

  f) podkreśla zaangażowanie Polski i Polaków w obronę wartości uniwersalnych w czasie II wojny światowej oraz przypomina o cierpieniach i ofiarach poniesionych przez naród polski

   

  Instytut Polski w Wilnie jest członkiem EUNIC (European Union National Institutes for Culture).

   

   

  INSTYTUT POLSKI W WILNIE

  ul. Šv. Jono 3, LT-01123 Vilnius

  tel. (003705) 2329 770, faks. (003705) 2329 777

  Sekretariat: vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org

  http://www.lenkukultura.lt/

   

   

  Godziny pracy Instytutu Polskiego:

  Poniedziałek-czwartek 9.00-17.00

   Piątek 9.00-16.00

   

  Biblioteka-mediateka:

  Poniedziałek-środa 14.30-19.00

  Czwartek 15:00-19:00

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: