close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

 • 14 lutego 2017

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

   

  Należy pamiętać, że:

   

  • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.
  • Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  UWAGA: Podjęcie próby legitymowania się dokumentem zgłoszonym jako utracony przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego a sprawa powrotu do miejsca pobytu  stałego

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   

   

  Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych, czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

   

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

   

  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wniosek -pobierz, informacja dotycząca wypełnienia wniosku - pobierz).
  • Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy, powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: