close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY

 • Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

   

  • Wydanie paszportu – 110 EUR
  • Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia – 35 EUR
  • Wydanie paszportu emerytowi, renciście, uczniowi i studentowi do 26. roku życia – 55 EUR
  • Wydanie paszportu tymczasowego – 40 EUR
  • Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej – 30 EUR
  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny – 15 EUR
  • Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy posiadacza – 330 EUR
  • Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy opiekuna osoby małoletniej – 210 EUR

   

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  • z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

   

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: