close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODBIÓR PASZPORTU

 • 14 lutego 2017

  Paszport / paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o jego wydanie. Paszport / paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

   

   

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

   

  Odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny)  konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Należy pamiętać, iż anulowanie dotychczas posiadanego paszportu (lub paszportu tymczasowego) następuje przed wysłaniem nowego paszportu.

   

  Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego osoba zainteresowana nie dokonuje  sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: