close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 listopada 2015

  W Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się konferencja „Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Nowa wspólnota interesów?” oraz prezentacja badań opinii publicznej wykonanych przez Instytutu Spraw Publicznych (ISP) wspartych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w związku z polską prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

  Witając gromadzonych, chargé d'affaires Ambasady RP Maria Ślebioda zwróciła uwagę na rosnący potencjał regionu Morza Bałtyckiego, ale i zagrożenia z zewnątrz, które powinny skłaniać do jeszcze ściślejszej współpracy. Przybliżyła priorytety i dotychczasowe działania podjęte podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Zwróciła uwagę na zbieżność ocen społeczeństw Litwy i Polski, oraz pozytywne nastawienie społeczeństw względem siebie. Jak wynika z badań, 62% Polaków uważa, że w razie ataku, Polska powinna bronić państw bałtyckich militarnie.
  M. Ślebioda wyraziła opinię, że mimo ważnych problematycznych kwestii w stosunkach dwustronnych, współpraca w wielu dziedzinach kwitnie, jednak istnieje potencjał jej jeszcze większego pogłębienia.

   

  Wiceminister spraw zagranicznych RL Nerijus Germanas podkreślił, że relacje Litwy z Polską są bardzo ważne, a interesy zbieżne. Dodał, że Polska jest partnerem strategicznym Litwy, a współpraca dwóch państw jest bardzo ważna również wewnątrz NATO.

   

  Podczas seminarium dr. A.Łada z ISP  , jedna z autorek raportu zaprezentowała wyniki badań. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: E.Smolar (Polskie Centrum Stosunków Międzynarodowych), M.Andzans (Łotewski Instytut Spraw Międzynarodowych), V. Veebel (Estońska Uczelnia Obrony Narodowej) i M. Antonovic (Uniwersytet Wileński).

   

  Agencja TNS Polska, na zlecenie Instytutu Praw Publicznych w dniach 3–17 sierpnia 2015 roku przeprowadziła badania opinii publicznej na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, 1000 Litwinów, 1000 Łotyszy i 1000 Estończyków w wieku 18–60 lat. Badania zostały przeprowadzone za pomocą wywiadu internetowego.

   

  Badania dostępne pod linkiem - http://www.isp.org.pl/publikacje,1,871.html

  IMG_1091
  IMG_1096
  IMG_1102
  IMG_1109
  IMG_1117

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: