close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 września 2018

  Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” w dniu 26 września uczciło w Wilnie w Kwaterze Polskiej przy Memoriale Ponarskim pamięć Ofiar Zbrodni Ponarskiej.

  W uroczystości wzięła udział Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska, która odczytała list skierowany do uczestników Uroczystości Ponarskich przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

   

  „Zachowanie pamięci o zbrodni ponarskiej, która zajmuje w polskiej historii miejsce szczególne, jest naszym wielkim moralnym obowiązkiem wobec pomordowanych na Wileńskiej Ziemi, a także wobec przyszłości, którą budować musimy w oparciu o prawdę i poszanowanie najdroższych nam wartości. Przez wiele lat zbrodnie dokonane na obywatelach II Rzeczyspospolitej były zacierane, sprawców nigdy nie spotkała zasłużona kara, zaś tym, którzy wiedzieli o tysiącach ludzi złożonych w ponarskich dołach, nakazano milczenie. Dzisiaj pochylając głowy w hołdzie pomordowanym, musimy stale pamiętać, jak wielkim złem jest zafałszowywanie przeszłości. Dlatego bardzo dziękuję Stowarzyszeniu „Rodzina Ponarska” oraz wszystkim, którzy nie ustają w staraniach, by świat dowiedział się o koszmarze, jaki rozegrał się na podwileńskich Ponarach, o tysiącach zamordowanych Żydów i Polaków.” – napisał marszałek Kuchciński.

   

   

   

  Fot. Roman Niedźwiecki/zw.lt

   

   

  W swoim imieniu Ambasador Doroszewska dodała - „To pakt Ribbetropp-Mołotow spowodował, że upadła II Rzeczypospolita, że nie było siły, która mogłaby te ofiary uratować, że obywatele Polski narodowości polskiej, narodowości żydowskiej padli tutaj zamordowani. Padli z rąk tych samych morderców. To były niewinne ofiary. Na tym strasznym cmentarzu zmieszały się ich popioły. Kilka dni temu obchodziliśmy tutaj, na Ponarach, 75. Rocznice likwidacji wileńskiego getta. Chciałabym przypomnieć wypowiedziane tu słowa przedstawicieli żydowskiej społeczności o tym, że Litwa potrzebuje prawdziwych bohaterów.” Ambasador podziękowała także pani prof. Krystynie Rodkiewicz za długoletnie starania na rzecz zachowania pamięci o prof. Pelczarze.

   

  Do zebranych listy skierowali również sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

   

  Hołd poległym w Ponarach złożyli reprezentanci instytucji i organizacji z Polski, przedstawiciele społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, a także licznie zgromadzeni uczniowie i harcerze ZHP na Litwie.

   

   

   

  Fot. Joanna Bożerodska/zw.lt

   

   

  W dn. 24 -25 września w Trokach oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja mająca na celu przypomnienie o tragedii w Ponarach oraz przybliżenie sylwetek Polaków, który tam zginęli.

  Wykład o prof. Kazimierzu Pelczarzu wygłosiła wilnianka, lekarz onkolog dr Krystyna Rotkiewicz. Z jej inicjatywy w 2003 roku odsłonięto dwujęzyczną tablicę pamiątkową przy ul. Połockiej 6, gdzie przed wojną mieścił się założony przez prof. Pelczara Zakład Leczniczo-Badawczy Chorób Nowotworowych. Dzięki jej staraniom imieniem słynnego Polaka nazwano również jedną z ulic w Wilnie.

  Pan Artur Kołoszewski przybliżył zebranym sylwetkę Zbigniewa Skłodowskiego – komendanta ZHP na Litwie Kowieńskiej – ofierze zbrodni ponarskiej.

   

   

   

  Fot. Sejm RL

   

   

  Przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” złożyli również wieniec i wzięli udział, 23 września, w dniu 75. rocznicy likwidacji wileńskiego getta w uroczystości pod pomnikiem żydowskich ofiar w Ponarach.

  „Nasz udział w oficjalnych uroczystościach w Ponarach jest bardzo ważny. Oddając hołd pomordowanym Żydom, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej Polskiej, przypominamy, że w Ponarach leżą też Polacy” – powiedziała PAP-owi prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Maria Wieloch. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach z biało-czerwonymi opaskami z napisem Rodzina Ponarska. Jak podkreśliła Maria Wieloch, „chodzi o to, żeby władze litewskie i mieszkańcy Litwy zauważyli nas i uświadomili sobie, że w tej ziemi jest wymieszana krew żydowska i polska”.

   

  Głównym organizatorem uroczystości jest ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, które zrzesza obecnie około 100 osób. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o zbrodni ponarskiej i ocalenie jej od zapomnienia. Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska jest urodzona w Wilnie Maria Wieloch.

  obchody_rodzina_ponarska-0035
  obchody_rodzina_ponarska-0107
  obchody_rodzina_ponarska-0146
  obchody_rodzina_ponarska-9922
  obchody_rodzina_ponarska-9931
  obchody_rodzina_ponarska-9938
  obchody_rodzina_ponarska-9962
  rodzina_ponarska_konferencja-0690
  rodzina_ponarska_konferencja-0697
  rodzina_ponarska_konferencja-0700
  rodzina_ponarska_konferencja-0709
  rodzina_ponarska_konferencja-0713
  rodzina_ponarska_konferencja-0716
  rodzina_ponarska_konferencja-0741

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: