close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROSTOWANIA

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swoje zaniepokojenie informacjami zawartymi w artykule "Polska: nawet instytucje państwowe groziły Litwince z powodu nazwiska" (E. Butrimas), który ukazał się w Lietuvos Rytas w dniu 2 października br. Jak już wielokrotnie informowaliśmy państwo polskie daje wszelkie możliwości prawne używania imion i nazwisk w oryginale. Co więcej, polski rząd aktywnie angażuje się w promowanie i zachęcanie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości litewskiej, do zapisu swoich imion i nazwisk w oryginalnej formie. Możliwość zapisu w oryginale swoich danych dotyczy również obcokrajowców.  Polskie prawo nakazuje  bowiem w odniesieniu do cudzoziemców przenoszenie nazwisk z użyciem wszystkich znaków diaktrytycznych alfabetu łacińskiego. Zaskakujący jest zatem opisany jednostkowy przypadek Litwinki, która, zdaniem autora artykułu, doznała w Polsce gróźb oraz upokorzeń w związku z litewskim zapisem je nazwiska. Deklarujemy gotowość przekazania informacji w zakresie składania odwołań od decyzji administracyjnych w RP.  

   

  Dodatkowo przypominamy, że obecnie w Polsce nie istnieją żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby członkom mniejszości narodowych zapis ich imion i nazwisk z użyciem znaków spoza polskiego alfabetu. Co więcej istnieją w Polsce techniczne możliwości zapisania w dokumentach nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych z użyciem wszystkich liter i znaków diakrytycznych właściwych dla ich języka ojczystego.  W  stosunku do społeczności litewskiej w Polska regularnie przeprowadzane są  kampanie informacyjne. Na przełomie 2012 r.  i 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP przeprowadziło kampanię zachęcającą osoby należące do litewskiej mniejszości narodowej do zmiany imion i nazwisk na zgodne z zasadami pisowni języka litewskiego. Przed rozpoczęciem kampanii kwestia konsultowana była z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnym za wydawanie różnych dokumentów i stosowaną w nich pisownię. MAiC zwracało uwagę na litewskie znaki diakrytyczne i końcówki  (oddzielne dla mężczyzn, kobiet niezamężnych i kobiet zamężnych). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaakceptowało treść ulotek. Jako przykłady podano w nich wszystkie trzy wymienione wyżej formy końcówek nazwisk litewskich wraz ze znakami diakrytycznymi. W ubiegłym roku MAiC przeprowadziło zaś kampanię promującą używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, w ramach której m. in. przypomniało lokalnym samorządom o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do zapisywania imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka ojczystego. Broszura, którą przekazano do samorządów w wersji papierowej dostępna jest na wspomnianej stronie MAC  http://www.jezyki-mniejszosci.pl/user/do_pobrania/broszura_dla_samorzadow.pdf .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: