close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 marca 2019

  Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową pt.: „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku”. Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 19-21 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału.

  PROGRAM KONFERENCJI

  19 marca 2019 r.

  10.00 – otwarcie wystawy: „THE RIGHTEOUS. Priests of the Vilnius Archdiocese who saved Jews in the period of the German occupation (1941-1945)”

  10.30-13.00: I panel – Razem czy osobno? Walka o odzyskanie niepodległości Polski i Litwy.

  dr R. Gaidis, (Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego), Krajowcy – portret środowiska
  dr M. Misiak (UWr), Litwa w języku Józefa Piłsudskiego
  dr A. Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Na służbie polityki. Kultura i oświata Wilna w okresie okupacji niemieckiej (1915-1918)
  prof. W. Suleja (UWr/IPN), Kontekst odezwy Józefa Piłsudskiego do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego
  J. Sienkiewicz (Wilno), Dziennik Michała Romera jako źródło do dziejów stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym. Refleksje wokół prac nad edycją „Dziennika”.
  13.00-14.00: przerwa obiadowa

  14.00-16.30: II panel – Polska i Litwa w XX leciu międzywojennym, cz. 1

  dr T. Błaszczak (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie/ Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa), Dziennik Władysława Wielhorskiego jako źródło do dziejów Litwy w okresie międzywojennym
  dr hab. M. Gmurczyk-Wrońska (IH PAN), Wobec imperium sowieckiego. Litwa w stosunkach polsko-sowieckich
  dr P. Libera (IH PAN/IPN), Co politycy II RP wiedzieli o Litwie: Działalność Wileńskiego Biura Informacyjnego w okresie międzywojennym
  prof. M. Kornat (IH PAN), Ultimatum polskie do Litwy w 1938 r. w kontekście polityki zagranicznej ministra J. Becka
  prof. T. Wolsza (IH PAN), Polsko-litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym
  16.30-17.00: przerwa kawowa

  17.00-18.00: III panel: Polska i Litwa w okresie 1939-1989/1991

  dr D. Rogut (IPN Łódź/Akademia Sztuki Wojennej), Wywózka z Wilna żołnierzy AK po akcji „Ostra Brama”
  dr P. Warot (IPN Białystok), Mniejszość litewska na Podlasiu w XX w.
  dr I. Mikłaszewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Rola Jana Pawła II w procesie przemian ustrojowych na Litwie na podstawie dokumentów KGB

   

  20 marca 2019

  10.00-12.00: IV panel – Polska i Litwa: pamięć o przeszłości

  dr hab. D. Jastrzębska-Golonka (UKW), „Do kraju tego gdzie kruszynkę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie... ” (C. K. Norwid) – Chleb jako symbol kulturowy i patriotyczny
  I. Lewandowska (Wilno), Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów nieobecni na polskiej liście Sprawiedliwych wśród Narodów
  dr hab. P. Kardela (IPN Białystok), Pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim na gruncie amerykańskim
  dyskusja
  12.00-13.00: przerwa obiadowa

  13.00-14.45: dyskusja wokół książki prof. W. Sulei, Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935), Wyd. IPN, Warszawa 2018.

  14.45-15.00: przerwa kawowa

  15.00-16.45: dyskusja wokół książki I. Lewandowskiej, Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów, Wyd. Instytut Polski w Wilnie, Wilno 2019.

  16.45-17.00: przerwa kawowa

  17.00-18.30: dyskusja wokół wspomnień o 13 pułku ułanów wileńskich

   

  21 marca 2019

  Lekcje dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez  prof. T. Wolszę, dr hab. D. Jastrzębską-Golonkę, dr M. Misiak, dr Pawła Warota:

  ·"Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy" - walka o niepodległość w polskiej poezji oraz... (klasy starsze do decyzji nauczycieli). 

  ·Polskie symbole narodowe (temat lekcji dla dzieci młodszych klasy 1 - 3).

  Harmonogram zajęć w dn. 21 03 2019:

  09.00 – 09.45

  10.00 – 10.45

  11.00 – 11.45

  12.00 – 12.45

  13.00 – 13.45

  14.00 – 14.45

  Zgłoszenia udziału klasy w wybranej lekcji należy dokonać mailowo: macierzszkolna@interia.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: