close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CYKL TURNIEJOWY PT. "BITWA INTELEKTÓW - WIEDZA O POLSCE"

 • 21 maja 2015

  Ambasada RP w Wilnie przy współpracy z Ministerstwem Oświaty i Nauki oraz Litewskim Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów zorganizowała konkurs wiedzy o Polsce, Litwie oraz ich wzajemnej współpracy.

  W dniu 21 maja 2015 r. w  Litewskim Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów spotkały się drużyny uczniów starszych klas Szkoły Średniej przy Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych w Kownie, Wileńskiej Szkoły Średniej Lazdynai, Wileńskiej Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego, Wileńskiej Szkoły Średniej im. Sofii Kowalewskiej, Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli oraz Gimnazjum „Rasos” przy Kowieńskim Uniwersytecie Witolda Wielkiego, Gimnazjum Jonučių w Garlawie rej. kowieńskiego, Gimnazjum im. Juozasa Lukszy w rej. kowieńskim, Gimnazjum im. Motiejusa Gustaitisa w Łoździejach, Gimnazjum im. Algirdasa Brazauskasa w Koszedarach, Gimnazjum „Ryto” w Pobrodziu rej. święciańskiego, Gimnazjum „Żaros” w Wilnie,   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Gimnazjum w Solenikach (Wilno), Gimnazjum przy Kowieńskim Uniwersytecie Technologicznym.

  Uczestników przedsięwzięcia przywitali wiceminister oświaty i nauki RL Rolandas Zuoza oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner.

  Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą z podręczników szkolnych, ale także zdobytą z literatury, filmów, muzyki i z podróży. Tegoroczny konkurs składał się z 6 rund po 10 pytań dot. m.in. historii, geografii, kultury i sztuki, znanych osobistości, jak też 25-lecia Niepodległości Litwy oraz 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce.

  Po podsumowaniu wyników okazało się, iż

  I miejsce (wycieczkę do Warszawy)  zdobyła: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie

  II miejsce:  Gimnazjum Jonučių w Garlawie rej. kowieńskiego

  III miejsce: Szkoła Średnia przy Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych w Kownie

   

  Zwycięskie drużyny pojadą na trzydniową wycieczkę integracyjno-poznawczą do stolicy Polski – Warszawy. Zwiedzą one m.in. Starówkę Warszawską, Centrum Nauki Kopernika, Królewski Park w Łazienkach oraz inne atrakcje turystyczne.

   

  Pozostałe drużyny otrzymały upominki ufundowane przez Ambasadę RP, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL oraz Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za udział w konkursie wiedzy. Dyplomy podpisane przez Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosława Czubińskiego oraz   Wiceministra Oświaty i Nauki RL Rolandasa Zuozy za przygotowanie drużyn zostały wręczone nauczycielom: Inga Švedienė, Rasa Genovaitė Praniulienė, Elėi Vilčinskienė, Zita Talutienė, Jonas Malinauskas, Ona Judonytė, Danguolė Grincevičienė, Konsuela Liaskovskaja, Česlava Osipovič, Ana Matijošienė, Renata Boguško, Beata Kovalevska, Teresa Dzeržinskaja, Liudmila Kislych, Marija Narkevič oraz Domas Boguševičius.

   

   

   

   

  IMG_0157
  IMG_0162
  IMG_0164
  IMG_0168
  IMG_0177
  IMG_0180
  IMG_0187
  IMG_0188
  IMG_0190
  IMG_0197
  IMG_0202
  IMG_0225
  IMG_0231
  IMG_0233
  IMG_0235

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: