close

 •  Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai 

   

 • GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ ASMENINIŲ SIUNTŲ ĮVEŽIMAS Į ES ŠALIS

 • Į ES šalis siunčiamos gyvūninės kilmės produktų asmeninės siuntos, kuriose yra mėsos, pieno ir jų produktų, gali kelti realią grėsmę visos Bendrijos gyvūnų sveikatai. Yra žinoma, kad, pvz., pavojingi virusai, sukeliantys tokias gyvūnų ligas, kaip snukio ir nagų ligos, klasikinis kiaulių maras ar afrikinis kiaulių maras, gali būti mėsoje, piene ir jų produktuose. Virusai gali patekti į ES šalis, jeigu asmeninės siuntos su mėsa, pienu ir jų produktais bus siunčiamos paštu arba vežamos keliautojų iš trečiųjų šalių, kur siautėja tokie virusai, bagaže. Siekdama išvengti minėtų ligų, Bendrija patvirtino taisykles, reglamentuojančias gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų įvežimą komerciniais tikslais.

   

  Pirmosios asmeninių siuntų su gyvūninės kilmės produktais įvežimo taisyklės  pradėjo galioti kartu su Komisijos sprendimu 2002/995/EB, nustatančiu laikinąsias apsaugos priemones importuojant gyvūninės kilmės produktus asmeniniam naudojimui. Taip pat buvo pradėta informavimo kampanija, kurios tikslas buvo ugdyti visuomenės sąmoningumą skatinant laikytis naujųjų reikalavimų.

   

  Kadangi nuolat egzistuoja rizika, kad įvežant asmenines siuntas su mėsa, pienu bei jų produktais į Bendrijos valstybes gali patekti ir rimtos ligos, Komisijos sprendimas 2002/995/EB buvo aktualizuotas bei pakeistas patvaresnėmis priemonėmis. Jos apibrėžtos Komisijos reglamente (EB) Nr. 745/2004. Šis reglamentas įsigaliojo 2004 m. gegužės 1-ąją ir:

   

  • nustatė taisykles, kad keliautojai į Bendrijos šalis negali įvežti mėsos ir mėsos produktų bei pieno ir pieno produktų, nebent šie produktai atitinka ES taisykles, reglamentuojančias įvežimą prekybos tikslais, bei įvežimo punktuose jie buvo pristatyti veterinarinei kontrolei kartu su visa būtina oficialia veterinarine dokumentacija;
  • tęsė aiškinamąją kampaniją, siekiant įspėti keliautojus apie taisykles, galiojančias įvažiavimo į ES teritoriją punktuose, taip pat numatė vežėjų atsakomybės didinimą, informuojant keleivius apie asmeniniam vartojimui skirtų produktų įvežimą prieš įvažiuojant į ES teritoriją;
  • skatino ES valstybes naudoti veiksmingus didelio bagažo patikros mechanizmus;
  • patvirtino specialias taisykles, leidžiančias ES valstybėms taikyti veiksmingas ir dideles baudas keliautojams, nesilaikantiems galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmeninį mėsos, pieno bei mėsos ir pieno produktų importą;
  • taip pat užtikrino keliautojams galimybę įvežti:
   • ribotais kiekiais (iki 1 kg) gyvūninės kilmės maisto produktus, kitus nei mėsa ir mėsos produktai bei pienas ir pieno produktai, jeigu leidžiama juos įvežti be veterinarinės kontrolės;
   • pieno miltelius kūdikiams, maistą bei specialius maisto produktus  kūdikiams, būtinus dėl medicininių priežasčių, su sąlyga, kad:
    • konkretaus produkto nereikia atšaldyti prieš vartojimą,
    • konkretus produktas yra firminis supakuotas produktas,
    • jo pakuotė nepažeista;
   • asmenines siuntas su mėsa ir mėsos produktais bei pienu ir pieno produktais iš Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Šveicarijos bei Farerų salų, kurių bendras svoris neviršija 5 kg;
   • asmenines siuntas su mėsa ir mėsos produktais bei pienu ir pieno produktais iš Andoros, Norvegijos bei San Marino.

    Minėti reikalavimai, ypač svorio ribos, taikomi įvežamoms asmeniniam vartojimui skirtų gyvūninių produktų siuntoms, buvo nustatyti kelete teisės aktų  (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 745/2004, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, Komisijos sprendimas 2007/275/EB). Tačiau šie reikalavimai turi būti lengvai suprantami vykdančioms institucijoms, keleiviams ir visuomenei. Todėl reikėjo juos supaprastinti ir viename reglamente nustatyti gyvūninių produktų, kuriems gali būti netaikomi komerciniam importui taikomi veterinariniai patikrinimai, rūšis ir kiekius.

     

    Minėtas procesas buvo baigtas 2009 m. gegužės 1-ąją, įsigaliojus Komisijos reglamentui (EB) Nr. 206/2009, kurio nuostatos galioja iki šiol.

   

  Šis reglamentas panaikina Komisijos reglamentą (EB) Nr. 745/2004 ir visuomenei suprantama forma apibrėžia taisykles, susijusias su į Bendriją įvežamomis nekomercinių gyvūninių produktų siuntomis, kurios vežamos kaip keleivių bagažas arba siunčiamos nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims, arba užsakomos nuotoliniu būdu (pvz., paštu, telefonu arba internetu) ir pristatomos vartotojui.

   

  Iš tikrųjų į ES  šalis įvežami arba paštu siunčiami gyvūninės kilmės produktai vis dar kelia realią grėsmę ES šalių gyvūnams dėl su jais patenkančių pavojingų užkrečiamųjų ligų, pvz., snukio ir nagų ligų, sukėlėjų. Todėl visuomenės nuomonė atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant biologinį Bendrijos teritorijos saugumą bei jos apsaugą nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų viruso patekimo. Be teisės aktų nuostatų taikymo, siekiant užkirsti kelią nelegaliam mėsos, pieno ir jų produktų patekimui į ES šalis, yra svarbūs ir kiti prevenciniai veiksmai:

  • vykdyti kontrolę įvežimo į ES šalis vietose, siekiant nustatyti sukėlėjų buvimą,
  • esant būtinybei, taikyti atitinkamus aptikimo metodus, pvz., naudoti aptikimo įtaisus bei policijos šunis, siekiant nustatyti didelį kiekį bagažo,
  • konfiskuoti ir naikinti asmenines siuntas, kurios pripažintos kaip pažeidžiančios teisės nuostatas,
  • užtikrinti mechanizmus, įpareigojančius asmenis, pervežančius nelegalias siuntas, padengti jų naikinimo išlaidas, arba jiems skirti veiksmingas ir dideles baudas.

    

   Siekiant geriau informuoti visuomenę apie į ES teritoriją įvežamų gyvūninės kilmės produktų asmeninių siuntų keliamą grėsmę gyvūnų sveikatai valstybės narės užtikrina, kad visuose įvažiavimo į Bendriją punktuose iš trečiųjų šalių atvykstantiems keliautojams būtų pranešama apie į Bendriją įvežamoms asmeninėms siuntoms taikomus veterinarinius reikalavimus. Taip pat tarptautiniai keleivinio transporto veiklos vykdytojai, įskaitant oro uostų ir uostų veiklos vykdytojus ir kelionių agentūras, bei pašto paslaugų teikėjai privalo pranešti klientams apie šiame reglamente nustatytas taisykles, visų pirma teikdami III ir IV prieduose nurodytą informaciją, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 206/2009 3 straipsnyje, naudojant plakatus, viešuosius skelbimus aiškiai matomose vietose, edukacinius filmus, internetinę reklamą bei kitus metodus, padedančius pasiekti numatytą tikslą.

  Print Print Share: