close

 •  Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai

   

 • ĮVYKIAI

 • 8 liepos 2019

  Š. m. liepos 6–7 dienomis Lenkijos Respublikos Seimo maršalka Marek Kuchciński lankėsi Lietuvos sostinėje. Pagrindinis vizito tikslas – parodos „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“ atidarymas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos valdovų rūmuose. Marek Kuchciński dalyvavo ir Armijos Krajovos akcijos „Aušros Vartai“ Kombatantų ir represuotų asmenų biuro organizuotame jubiliejiniame minėjime Vilniaus Kalvarijose. Renginyje pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos Seimo delegacija, vadovaujama Seimo nario Emanuelio Zingerio.

  „Liublino unija iki šiol stebina savo užmoju, savo didumu bei novatoriškumu. Ji rėmėsi fundamentaliu principu, kuris lėmė jos sėkmę. Šis fundamentalus principas – tai savanoriškumas bei lygybė, ką geriausiai apibrėžė šūkis „laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“, – per parodos atidarymą Valdovų rūmuose sakė maršalka Kuchciński. Ekspozicijos globėjai – Lenkijos Seimo maršalka ir Lietuvos Seimo pirmininkas.

   

   

   

   

  Maršalka pastebėjo, kad svarbiausias veiksnys, vienijęs naujai atsiradusią valstybių sąjungą bei padaręs ją tokią stiprią, buvo piliečių identifikavimasis su savo valstybe. „Atsirado dvasios, kultūros, tikėjimo ir vertybių bendruomenė. Ji išlaisvino tikrą kūrybinę jėgą bei kėlė kaimynų nuostabą. Tačiau visų pirma užtikrino mūsų protėviams saugumą“, – sakė Marek Kuchciński.

   

  „Praėjus 400 metų po Liublino unijos sudarymo Europos tautos pradėjo kurti naują vertybę, kuri plėtojosi bei tapo tam tikra Liublino unijos įpėdine. Tai yra Europos Sąjunga, kurios narėmis esame, kurios narystės siekia kai kurie mūsų kaimynai. Anais laikais valstybė išlaisvino mumyse sąjunginį mąstymą. Nors Unija jau nebeegzistuoja teisine prasme, minėtas mąstymas vis dar gyvuoja ir prisideda prie mūsų dvišalio, regioninio bei europietiško bendradarbiavimo plėtros ir sąjunginių ryšių NATO sudėtyje stiprinimo. Manome, kad tai yra tikrasis Liublino unijos palikimas“, – įvertino Seimo maršalka.

   

   

   

   

  Valdovų rūmuose eksponuojamas vieno žymiausių Lenkijos istorijoje tapytojų Jano Matejkos paveikslas „Liublino unija“. Kūrinys nutapytas Lenkijos ir Lietuvos unijos pasirašymo 300 metinių proga. Jame vaizduojamas dokumento iškilmingo perskaitymo bei priėmimo momentas.

   

  „Abiejų Tautų Respublikos esmė buvo Lietuvos lygiateisiškumas Unijoje, kur įvyko abiejų valstybių susitikimas bei sujungimas parlamentarizmo, užsienio, gynybos, pinigų politikos srityje. Todėl šiandien esame Vilniuje su didžiuoju Jano Matejkos kūriniu, sujungusiu savyje visas galimas plotmes. Tai monumentalus kūrinys, įamžinantis šį didžiulį įvykį. Jame parodyti Lenkijos ir Lietuvos santykiai, karūnuoti Unijos pasirašymu, kaip tam tikras tęstinumas ir procesas, nes kai kurių paveiksle pavaizduotų personažų Unijos sudarymo metu jau nebuvo tarp gyvųjų, tačiau savo gyvenimu jie prisidėjo prie Unijos sudarymo. Karaliaus, Primo, Dvasininkijos ir abiejų tautų didžiųjų veikėjų dalyvavimas, tačiau visų pirma kryžius patvirtina, kad tai buvo didis kūrinys“, – sakė maršalka Kuchciński apie kūrinį.

   

  Savo kalboje maršalka Kuchciński paminėjo ir Lietuvos valstybingumo šventę, minimą liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną. „Prieš 450 metų sudarėme sąjunga su Lietuva žiūrėdami į ateitį, tačiau gerbdami ir jos palikimą. Šiandien, Lietuvos valstybingumo minėjimo dieną, norime nulenkti galvą prieš šį palikimą ir pagerbti momentą, kada gimė Lietuva kaip suvienyta valstybė. Tai yra diena, kada ant kunigaikščio Mindaugo galvos buvo uždėta karaliaus karūna, informuojanti kaimynus ir Europą, kad Lietuvos tauta užima jai priklausiančią vietą Vakarų pasaulyje. Šią pasididžiavimo ir džiaugsmo dieną norėčiau perduoti Lietuvos tautai visokeriopos sėkmės linkėjimus“, – pareiškė Seimo maršalka Kuchciński.

   

  Iš savo pusės Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pažymėjo, kad laisvės ir bendrumo šūkis vis dar yra aktualus. „Net kai po 200 metų praradome savo valstybę, Abiejų Tautų Respublikos piliečiai dalyvavo 1861-ųjų bei 1863-iųjų metų sukilimuose su šūkiu: „Už jūsų ir mūsų laisvę“, – sakė  Viktoras Pranckietis.

   

   

   

   

  „Suprantame, kad veikdami kartu, galime pasiekti daugiau, galime būti saugesni“, – pabrėžė Seimo pirmininkas, dėkodamas už galimybę parodyti paveikslą „Liublino unija“ Vilniuje bei dalyvauti Liublino unijos pasirašymo 450-ųjų metinių minėjime, vykusiame š. m. birželio 30 d. Liubline.

   

   

   

   

  Parodos atidaryme dalyvavo ir Lietuvos Respublikos išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda. Per susitikimą su žiniasklaidos atstovais Seimo maršalka Marek Kuchciński paminėjo susitikimą su Gitanu Nausėda: „Visų pirma pasveikinau Prezidentą su pergale ir pasidžiaugiau tuo, kad ketvirtą dieną po inauguracijos jis pirmojo vizito atvyks į Varšuvą. Tai labai simboliška“, – pabrėžė  Marek Kuchciński.

   

   

   

   

  Šeštadienį popiet, prieš parodos atidarymą, Seimo maršalka Marek Kuchciński dalyvavo iškilmėse Vilniaus Kalvarijose, skirtose Armijos Krajovos akcijos „Aušros Vartai“ 75-osioms metinėms paminėti. Tai didžiausias iki šiol jubiliejinis minėjimas. Kombatantų ir represuotų asmenų biuro organizuotame renginyje dalyvavo ir kombatantų atstovai, karo ir pokario metais vykdytų represijų aukos, antrosios konspiracijos už nepriklausomybę kariai, sibiriečiai, buvę politiniai kaliniai bei antikomunistinės opozicijos veikėjai. Apie ypatingą šiųmečių iškilmių pobūdį liudija ir tai, kad pirmą kartą istorijoje jose dalyvavo Lietuvos Seimo delegacija.

   

   

   

   

  „Mūsų tautos išgyveno ne tik šlovės dienas, bet ir daug tragiškų įvykių, naikinusių mūsų valstybes, mūsų laisvę ir pasiekimus. Tačiau nepavyko palaužti mūsų didvyriškumo ir tvirtumo. Šiandieninis Vilniaus išlaisvinimo operacijos pavadinimu „Aušros Vartai“ 75-ųjų metinių minėjimas tai patvirtina. Todėl lenkiu galvą prieš visus šios herojiškos akcijos dalyvius. Ji atnešė jums nemirtingą šlovę bei visam laikui įėjo į istoriją kaip Lenkijos kario pasiaukojimo simbolis“, – sakė maršalka Marek Kuchciński susirinkusiems Vilniaus Kalvarijose.

   

   

   

   

  „Šiandien esame laisvi ir saugūs. Stengiamės daryti teisingas išvadas iš istorijos. Esame kartu su Lietuva bendrame gynybos pakte, kuris yra stipriausias pasaulyje – NATO. Mūsų vieta yra Europoje, kuriai priklausome nuo seniausių laikų. Būkime visada kartu – ir mąstyme, ir veikloje. Gerbkime savo kovos už laisvę didvyrius, tegul ilsisi amžinoje ramybėje, apgaubti mūsų  pagarba, dėkingumu bei malda“, – pabrėžė Marek Kuchciński.

   

   

  Po iškilmių Valdovų rūmuose Lenkijos ir Lietuvos delegacijos Valdovų rūmų kieme kartu su pasaulio lietuvių bendruomene bei „Ąžuoliuko“ berniukų choru visi bendrai giedojo „Tautišką giesmę“.

   

  Sekmadienį Seimo maršalka kartu su delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Šv. Dvasios bažnyčioje. Vizito Vilniuje pabaigoje Seimo maršalka padėjo vainiką Motinos ir Sūnaus širdies mauzoliejuje Rasų kapinėse. Ten ilsisi Maria Piłsudska, šalia jos krištolinė urna su jos sūnaus Józefo  širdimi.

   

  Vizito metu Lenkijos pusei atstovavo ir Seimo narys Tadeusz Aziewicz, Seimo ir Senato delegacijų į Lenkijos ir Lietuvos Parlamentinę Asamblėją vicepirmininkas bei Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės grupės vicepirmininkas Seimo narys Józef Leśniak ir Seimo kanceliarijos vadovo pavaduotojas Adam Podgórski.

   

   

  Nuotrakų galerija: InstagramFlickr
  Wystąpienie Marszałka Sejmu - inauguracja wystawy: YouTube
  Wystąpienie Marszałka Sejmu - rocznica operacji "Ostra Brama": YouTube 

  Print Print Share: