close

 • Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai

   

 • SPECIALUS LIETUVOS RYTO PRIEDAS

 • 1956 m. birželis – Poznanėje vyksta pirmieji streikai ir gatvių demonstracijos, kruvinai malšinami kariuomenės ir milicijos.

   

  1957 m. spalio 2–5 d. – Varšuvoje įvyko studentų protesto mitingai prieš liberalaus savaitraščio „Po prostu“ uždarymą. Milicijos susirėmimai su protestuotojais truko kelias dienas.

   

  1962 m. kovo 20 d.  –  Seimas priėmė įstatymą, sugriežtinantį viešųjų susirinkimų kontrolę.

   

  1968 m. kovas  –  neramumų ir aštrios valdžios reakcijos pradžia, studentų streikų banga Varšuvoje, Lodzėje, Torunėje, Vroclave, Krokuvoje, sėdimasis streikas Varšuvos universitete, valdžios represijos prieš žydų kilmės žmones, lenkų intelektualų protestai.

   

  1968 m. spalio 26 d.  –  Lenkijos episkopato pareiškimas dėl Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybės Lenkijos Bažnyčios laisvės pažeidimų.

   

  1970 m. gruodžio 14–17 d.  –  darbininkų streikai Gdanske, Gdynėje ir Ščecine dėl itin didelio kainų pakėlimo, susirėmimai su milicija, yra žuvusiųjų.

   

  1971 m. gegužės 1 d.  –  manifestacijos Gdanske ir Gdynėje.

   

  1976 m. birželio 24 d. – žymus kainų pakėlimas. Streikai Radome, Ursuse, Plocke – darbininkai panaudoja jėgą, daug sužeistų ir areštuotų.

   

  1976 m. rugsėjo 29 d.  –  įkurtas Darbininkų gynybos komitetas.

   

  1977 m. kovo 25 d.  –  įkurtas Žmogaus ir piliečio teisių apsaugos judėjimas.

   

  1978 m. balandžio 28 d.  –  įkurtas Pajūrio laisvųjų profesinių sąjungų steigimo komitetas.

   

  1979 m. gegužės 30 d.  –  Darbininkų gynybos komiteto pareiškimas dėl „dramatiškos ekonominės, socialinės ir moralinės padėties Lenkijoje“.

   

  1979 m. birželio 2–10 d.  –  pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminė kelionė į Lenkiją.

   

  1980 m. rugpjūčio 14 d. – prasideda streikas Gdansko laivų statykloje. Pagrindiniai streikuojančių reikalavimai: grąžinti į darbą Anną Walentynowicz ir Lechą Wałęsą – atleistus valstybės nepripažįstamų laisvų profesinių sąjungų veikėjus, pastatyti paminklą 1970 m. gruodžio protesto metu žuvusiems laivų statyklos darbuotojams, pakelti darbo užmokestį.

   

  1980 m. rugpjūčio 15 d. – streikas apima kitas laivų statyklas, uostus ir Trimiesčio transportą. Valdžia nutraukia Pajūrio telefono ryšį su likusia Lenkijos dalimi.

   

  1980 m. rugpjūčio 16 d.  –  21 streikuojančių gamyklų atstovai įkuria Tarpgamyklinį streiko komitetą su Lechu Wałęsa priešakyje.

   

  1980 m. rugpjūčio 31 d. – susitarimo, užbaigiančio streiką, pasirašymas. Leidimas įkurti nepriklausomas profesines sąjungas.

   

  1980 m. rugsėjis – opozicionieriai išeina į laisvę. Streiko komitetai tampa profesinių sąjungų steigiamaisiais komitetais. Rugsėjo 17 d. priimamas sprendimas įkurti vieną, visos šalies federacinės struktūros Nepriklausomą profesinę sąjungą „Solidarumas“. 

   

  1981 m. balandžio 1 d. – rugpjūčio 1 d. – mėsos ir jos gaminių, saldumynų, kavos, riebalų, cigarečių, skalbimo miltelių pardavimo apribojimas.

   

  1981 m. liepos 23 d. – mėsos normos pagal korteles sumažinimas.

   

  1981 m. liepos 30 d. – Lodzėje ir kituose miestuose vyksta bado eitynės.

   

  1981 m. rugpjūčio 3 d. – Varšuvos viešojo transporto autobusų vairuotojų demonstracija. Tris dienas blokuojama pagrindinė sostinės sankryža.

   

  1981 m. rugsėjo 5–10 d.  –  „Solidarumo“ delegatų suvažiavimas Gdanske (I turas). Priimtas „Kreipimasis į Rytų Europos darbo žmones“.

   

  1981 m. rugsėjo 10 d.  –  partinis ir valstybinis aparatas gauna ginklų susirėmimo su „Solidarumu“ atvejui.

   

  1981 m. rugsėjo 18 d.  –  Maskva pareikalauja apriboti „Solidarumo“ antitarybinę propagandą.

   

  1981 m. rugsėjo 26 d.– spalio 7 d.  –  „Solidarumo“ suvažiavimas (II turas). Pirmininku išrenkamas Lech Wałęsa.

   

  1981 m. spalio 21 d. – lapkričio 4 d.  –  dėl dramatiško maisto produktų trūkumo mieste streikuoja Žyrardovo tekstilės gamyklos darbuotojos.

   

  1981 m. spalio 28 d.  –  vienos valandos trukmės „Solidarumo“ įspėjamasis streikas visoje šalyje.

   

  1981 m. gruodžio 13 d.  –  karo padėties įvedimas. Areštuota beveik 10 tūkst. „Solidarumo“ veikėjų. Nebeveikia telefono ryšys, nutraukiamos radijo ir TV programų transliacijos. Apribojamos pagrindinės žmogaus teisės – žodžio ir spaudos laisvės, korespondencijos paslapties, draugijų ir susibūrimų. Sustabdoma visų asociacijų ir profesinių sąjungų bei mokyklų veikla. Kaip atsakas į pasikėsinimą prasideda streikai, jie yra brutaliai malšinami.

   

  1981 m. gruodžio 16 d.  –  Katovicuose šturmuojant streikuojančią kasyklą „Wujek“ žuvo 9 kalnakasiai, daug sužeistų.

   

  1982 m. balandžio 22 d.  –  sukuriama pogrindinio „Solidarumo“ Laikinoji koordinacinė komisija. Daugelyje Lenkijos miestų vyksta demonstracijos, yra sužeistų ir areštuotų.

   

  1983 m. birželio 16–23 d.  –  antra popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminė kelionė į Lenkiją.

   

  1983 m. gegužės 5 d.  –  Lechui Wałęsai skiriama Nobelio premija.

   

  1983 m. liepos 22 d.  –  atšaukiama karinė padėtis. Paskelbiama dalinė amnestija.

   

  1987 m. birželio 8–14 d.  –  trečia popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminė kelionė į Lenkiją.

   

  1988 m. balandis–rugpjūtis  –  per šalį nuvilnija streikų banga.

   

  1988 m. lapkričio 11 d.  –  demonstracijų už nepriklausomybę visoje Lenkijoje brutalus užgniaužimas.

   

  1989 m. vasario 6 d.  –  Apskritojo stalo derybų pradžia – Lenkijos Liaudies Respublikos valdžios ir opozicinio „Solidarumo“ atstovų derybos.

   

  1989 m. balandžio 5 d.  –  pasiektas istorinis susitarimas, taikių permainų Lenkijoje pradžia.

   

  1989 m. birželio 4 d.  –  pirmi iš dalies laisvi parlamento rinkimai. „Solidarumo“ pergalė. 1989 m. rugpjūčio 24 d. – pirmuoju demokratiniu Lenkijos premjeru išrenkamas Tadeusz Mazowiecki. 1989 m. gruodžio 29 d. – Seimas pakeičia Konstituciją, formaliai užbaigdamas Lenkijos Liaudies Respublikos erą. Sugrąžinamas valstybės pavadinimas Lenkijos Respublika.

   

  1991 m. birželio 1–9  d.  –  ketvirta popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminė kelionė į Lenkiją

   

   

  Demokratinių permainų Lenkijoje pėdsakais žengė ir kitos Vidurio ir Rytų Europos šalys:

   

  1989 m. rugpjūčio 23 d.  –  du milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų protestuodami prieš sovietų valdžios dominavimą sudarė „Baltijos kelią“

   

  1989 m. lapkričio 9 d.  –  griuvo Berlyno siena

   

  1989 m. gruodis  –  revoliucija Rumunijoje, nuverstas N. Ceausescu režimas

   

  1990 m. kovo 11 d.  –  Lietuva atgavo nepriklausomybę.

   

  1990 m. kovas–birželis  –  laisvi parlamento rinkimai Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje

   

  1990 m. spalio 3 d.  –  Vokietijos susivienijimas

   

  1991 m. rugpjūčio 20 d.  –  Estija atgavo nepriklausomybę

   

  1991 m. rugpjūčio 21 d.  –  Latvija atgavo nepriklausomybę

   

  Print Print Share: