close

  • Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai

     

  • SPECIALUS LIETUVOS RYTO PRIEDAS

  • Kada žlugo komunizmas Lenkijoje ir Vidurio bei Rytų Europoje? Sunku nurodyti vieną konkrečią datą, nes tai buvo procesas. Procesas, prie kurio, be abejo, prisidėjo streikai, opoziciniai judėjimai, vykę visoje Sovietų Sąjungos teritorijoje. Tačiau nėra abejonės, kad tokio ryžtingo judėjimo kaip lenkų „Solidarumas“, kuriam vadovavo legendinis Lech Wałęsa, vėliau tapęs nepriklausomos Lenkijos prezidentu, kitose Rytų bloko šalyse ar respublikose nebuvo. Tik dėl masiškai streikuojančių Gdansko laivų statytojų, prie kurių prisijungė minios Trimiesčio gyventojų, nenuolaidumo, ryžtingumo ir nepalenkiamumo buvo sukurtas precedentas – 1980 m. rugpjūtį užregistruota pirmoji sovietų bloke nepriklausoma savivaldi profesinė sąjunga „Solidarumas“. Tiesa, laimė dėl iš dalies atgautos laisvės truko vos pusantrų metų, nes valdžia, išsigandusi jėgas atgaunančios opozicijos, įvedė Lenkijoje karinę padėtį ir sulaikė pagrindinius aktyvistus ir elitą. Tačiau lenkų tauta išsaugojo kovos už laisvę dvasią, kurią rėmė ir saugojo Bažnyčia ir  kuri, atšaukus karinę padėtį, pasireiškė su nauja jėga. Lenkų kovos už savo teises ir laisvę kulminacija buvo 1989 metai, kada valdžia, jausdama savo silpnumą, sutiko pradėti derybas su opozicija. Tais metais buvo sukurtas dar vienas precedentas Rytų Europoje derybos prie apskritojo stalo, prasidėjusios 1989 m. vasarį, po kurių 1989 m. birželio 4 d. įvyko pirmi sovietų bloke iš dalies laisvi parlamento rinkimai. Šiuose rinkimuose triuškinančią pergalę pasiekė „Solidarumas“. Rinkimai davė pradžią demokratinės transformacijos procesui ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Rytų Europoje. Taigi, „Viskas prasidėjo Lenkijoje“ – šią frazę išdidžiai kartoja lenkai. Netrukus po šių įvykių buvo surengtas Baltijos kelias, nugriauta Berlyno siena, Lietuva, Latvija ir Estija atgavo nepriklausomybę, susivienijo Vokietija, žlugo TSRS ir pagaliau – suskilo Čekoslovakija. Šiais metais birželio 4 d. sueina 25 metai nuo tų svarbių įvykių, padariusių įtaką visos Vidurio ir Rytų Europos likimui, pradžios. Šiais įvykiais lenkai nepaprastai didžiuojasi, iš jų jie semiasi jėgų tolesniems veiksmams. Anuomet būtent Lenkija pradėjo kurti demokratiją, pirmoji ėmėsi atstatynėti nuskurdintą šalį, modernizuoti ekonomiką, keisti valstybines institucijas ir kurti naujas. Bendrumo, buvimo kartu jausmą, džiaugsmą ir pasididžiavimą dėl pasiektos pergalės Lenkija eksportavo į Lietuvą – karštai rėmė Lietuvos Sąjūdžio judėjimą ir lietuvių kovą už nepriklausomybę.

    2014 m. taip pat suėjo 15 metų nuo Lenkijos įstojimo į NATO ir 10 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą momento. Šios svarbios sukaktys yra didelė laisvės šventė ir proga parodyti pasauliui, kaip Lenkija susitvarkė su savo laisve. Dėl to Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje nutarė dar kartą prisiminti šių įvykių ištakas ir pasekmes bei apibendrinti šiuos 25 laisvos, nepriklausomos Lenkijos metus. „Tai sagtis, uždaranti pereinamąjį laikotarpį. Tai tikra transformacijos pabaiga. Nuo 2014 m. jau nekalbėsime apie Lenkiją kaip apie naują ES šalį, o tik kaip apie brandžią ir vis įtakingesnę ES narę“, – pabrėžė Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministras R. Sikorski. Taigi, kviečiame Jus skaityti ir bendrai džiaugtis!

    Print Print Share: