close

 •  Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai

   

 • ĮVYKIAI

 • 3 gegužės 2019

  Nacionalinės šventės – Gegužės Trečiosios – proga Lenkijos Respublikos ambasadoje Vilniuje vyko iškilmingas priėmimas, kurio metu valstybės apdovanojimai buvo įteikti asmenims, už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą bei už veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus.

  Susirinkusiuosius pasveikino Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska, pažymėjusi, kad prieš 228 metus lenkai ir lietuviai dėjo milžiniškas pastangas valstybės modernizavimui.

   

  „1791 m. gegužės 3-iąją Varšuvoje Lenkijos ir Lietuvos Seimas priėmė Konstituciją. Tai buvo pirmasis Europoje ir antrasis pasaulyje pagrindinis įstatymas, reguliuojantis valstybės santvarką. Tai buvo aukščiausioji Žečpospolitos teisė –  anuomet taip buvo vadinama Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybė, kurioje gyveno daugybė tautų. Konstitucija iš karto buvo išversta į lietuvių kalbą“ – pridūrė ambasadorė.

   

  „Šiandien Lenkija ir Lietuva – strateginės partnerės. Mūsų bendradarbiavimo pamatas – prieš 25 metus pasirašyta Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė sutartis. Šioje sutartyje ypatingas dėmesys skirtas tautinių mažumų – Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių – teisių apsaugai. Ir Lenkija vis tikisi, kad šie Lietuvos lenkams ypatingos reikšmės klausimai bus išspręsti. Šie klausimai turi būti išspręsti, kad daugiau niekada negalėtų tarnauti mūsų priešams nuodijant Lenkijos ir Lietuvos santykius” – pabrėžė ambasadorė Doroszewska.

   

   

   

   

  Gegužės Trečiosios Konstitucijos priėmimo 228-ųjų metinių minėjimą papuošė 2018-ųjų gruodžio 4 d., 2019-ųjų balandžio 25 d. bei 2019-ųjų balandžio 27 d. Lenkijos Respublikos prezidento Andrzejaus Dudos nutarimais, Lietuvos Respublikos piliečiams pripažintų, apdovanojimų įteikimo ceremonija: 

   

   

  Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro Kryžius:

   

  1. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą Ponui Stasiui Eidrigevičiui;
  2. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą, lenkų kultūros ir istorijos sklaidą Ponui Dainiui Junevičiui;

   

   

  Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro Kryžius:

   

  1. už išskirtinius veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus ir lenkų kultūros ir istorijos sklaidą Ponui Mieczysławui Borusewicz;

   

   

  Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus Kryžius:

   

  1. už išskirtinius veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus kun. Mirosławui Grabowskiui;
  2. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą Ponui Rimvydui Petrauskui;
  3. už išskirtinius veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus ir lenkų kultūros ir istorijos sklaidą Poniai Henrykai Ilgiewicz;
  4. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių mokslinį bendradarbiavimą medicinos srityje ir veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus Poniai Bronisławai Siwickai;
  5. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą ir lenkų kultūros sklaidą Ponui Kęstučiui Kuizinui;
  6. už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą ir lenkų kultūros sklaidą Poniai Rūtai Prusevičienei;

   

   

  Auksinis Kryžius „Už nuopelnus“ – už veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus ir lenkų kultūros ir istorijos sklaidą:

   

  1. Ponui  Marianui Grygorowiczui;
  2. Ponui Kazimierzui Karpiczui;
  3. Ponui Henrykui Malewskiui;
  4. Ponui Romanui Rotkiewiczui;
  5. Ponui Leonui Adolfui Sokołowskiui;
  6. Ponui Wojciechui Stankiewiczui;
  7. Ponui Eugeniuszui Grzegorzui Wasilewskiui;
  8. Ponui Janui Pakalniui po mirties – apdovanojimą atsiėmė duktė Ponia Jolanta Kozak;

   

   

  Auksinis Kryžius „Už nuopelnus“ – už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą:

   

  1. Poniai Šviesei Čepliauskaitei;
  2. Ponui Antanui Ivinskiui;
  3. Ponui Jonui Jučui;
  4. Ponui Rolandui Kvietkauskui;
  5. Ponui Kornelijui Plateliui;
  6. Ponui Helmutui Šabasevičiui;
  7. Ponui Ričardui Sviackevičiui;
  8. Poniai Aleksandrai Žvirblytei;
  9. Ponui Andrzejui Łukszai - už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių verslų ir verslininkų bendradarbiavimą

   

   

  Sidabrinis Kryžius „Už nuopelnus“  - už veiklos Lietuvos lenkų bendruomenės labui nuopelnus:

   

  1. Ponui Henrykui Falkowskiui;
  2. Ponui Robertui Niewiadomskiui;
  3. Ponui Marianui Tarejlisui;

   

   

  Sidabrinis Kryžius „Už nuopelnus“  - už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą:

   

  1. Ponui Alvidui Bakanauskui;
  2. Ponui Herkui Kunčiui;
  3. Ponui Virginijui Savukynui;
  4. už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių verslų ir verslininkų bendradarbiavimą

  Ponui Bernardui Newiadomskiui;

   

   

  Bronzinis Kryžius „Už nuopelnus“ – už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą:

   

  1. Poniai Daliai Gurskienei;
  2. Poniai Vilmai Kučytei;
  3. Ponui Algirdui Žebrauskui;
  4. už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą Ponui Donatui Pusliui.

  obchody_3maj_ambasada-0951
  obchody_3maj_ambasada-0953
  obchody_3maj_ambasada-0972
  obchody_3maj_ambasada-0978
  obchody_3maj_ambasada-0984
  obchody_3maj_ambasada-1027
  obchody_3maj_ambasada-1030
  obchody_3maj_ambasada-1052
  obchody_3maj_ambasada-1072
  obchody_3maj_ambasada-1228
  obchody_3maj_ambasada-1234
  obchody_3maj_ambasada-1247

  Print Print Share: