close

 •  Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai 

   

 • BENDRADARBIAVIMO TEISINĖ BAZĖ

 • Deklaracija dėl draugiškų santykių ir kaimyninio bendradarbiavimo tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos.

  Pasirašymo data: 1992-01-13 d.

   

  Konsulinė konvencija tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos.

  Pasirašymo data: 1992-01-13 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-12-15 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais sutartis.

  Pasirašymo data: 1992-03-18 d.

  Įsigaliojimo data: 1992-11-27 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl geležinkelių susisiekimo per valstybinę sieną.

  Pasirašymo data: 1992-07-07 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-01-03 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų.

  Pasirašymo data: 1992-08-12 d.

  Įsigaliojimo data: 1992-12-01 d.

   

  Lietuvos Respublikos sutartis Lenkijos Respublikos dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.

  Pasirašymo data: 1992-09-28 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-08-06 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės civilinio oro susisiekimo sutartis.

  Pasirašymo data: 1992-10-27 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-01-26 d.

   

  Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose.

  Pasirašymo data: 1993-01-26 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-10-18 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bevizinio važiavimo.

  Pasirašymo data: 1993-05-07 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-07-07 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės notų pasikeitimo forma sudaryta sutartis dėl pasienio perėjos punkto Kalvarija – Budzisko atidarymo.

  Pasirašymo data: 1993-08-24 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-09-01 d.

   

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl eismo per Kalvarijos-Budzisko sienos perėjimo punktą išplėtimo.

  Pasirašymo data: 1993-12-30 d.

  Įsigaliojimo data: 1993-12-31 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo.

  Pasirašymo data: 1994-01-20 d.

  Įsigaliojimo data: 1994-07-19 d.

   

   Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos  draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis.

  Pasirašymo data: 1994-04-26 d.

  Įsigaliojimo data: 1994-11-26 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės notų pasikeitimo forma sudarytas susitarimas dėl eismo automobiliais per Kalvarijos-Budzisko sienos perėjimo punktą išplėtimo judėjimu sunkvežimiais nuo 1994 m. lapkričio 26 d.

  Pasirašymo data: 1994-11-26 d.

  Įsigaliojimo data: 1994-11-26 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje.

  Pasirašymo data: 1995-01-30 d.

  Įsigaliojimo data: 1995-07-09 d.

   

  Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl skubaus pranešimo, įvykus branduolinei avarijai, ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityse

  Pasirašymo data: 1995-06-02 d.

  Įsigaliojimo data: 1996-12-19 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystės srityje.

  Pasirašymo data: 1995-09-01 d.

  Įsigaliojimo data: 1997-01-16 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių vežimo automobiliais, autobusais bei sunkvežimių judėjimo Kalvarijų-Budzisko bei Lazdijų- Agradnikų  sienos parėjimo punktuose atidarymo

  Pasirašymo data: 1995-09-12 d.

  Įsigaliojimo data: 1995-09-15 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną.

   Pasirašymo data: 1995-09-16 d.

  Įsigaliojimo data: 1996-05-13 d.

   

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės notų pasikeitimo forma sudarytas susitarimas dėl judėjimo per sieną išplėtimo Šeštokai-Trakiškės geležinkelių sienos perėjimo punkte

  Pasirašymo data: 1995-10-13 d.

  Įsigaliojimo data: 1995-10-16 d.

   

  Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje.

  Pasirašymo data: 1996-03-05 d.

  Įsigaliojimo data: 1998-12-23 d.

   

  Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos statutas.

  Pasirašymo data: 1996-06-22 d.

  Įsigaliojimo data: 1997-02-10 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų.

  Pasirašymo data: 1997-02-14 d.

  Įsigaliojimo data: 1997-12-01 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendro karinio dalinio sudarymo tarptautiniam saugumui ir taikai palaikyti bei atkurti

  Pasirašymo data: 1997-06-25 d.

  Įsigaliojimo data: 1997-12-03 d.

   

  Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę.

  Pasirašymo data: 1997-09-14 d.

  Įsigaliojimo data: 2002-08-08 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje

  Pasirašymo data: 1997-09-14 d.

  Įsigaliojimo data: 2001-10-02 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis - Berznykas ir Varteliai - Vižainis (sudarytas pasikeičiant notomis).

  Pasirašymo data: 1997-12-22 d.

  Įsigaliojimo data: 1997-12-24 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo.

  Pasirašymo data: 1998-07-13 d.

  Įsigaliojimo data: 2000-01-08 d.

   

   

   

  Susitarimas tarp Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro dėl 1998-07-13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl asmenų perdavimo ir priėmimo įgyvendinimo.

  Pasirašymo data: 1998-07-13 d.

  Įsigaliojimo data: 2000-01-08 d.  

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse 

  Pasirašymo data: 1998-12-17 d.

  Įsigaliojimo data: 2000-01-05 d.  

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams

  Pasirašymo data: 2000-04-04 d.

  Įsigaliojimo data: 2003-08-01 d.  

   

  Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės 1995.09.01 d. sutarties dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystėje 13 straipsnio pakeitimo (sudarytas pasikeičiant diplomatinėmis notomis)

  Pasirašymo data: 2003-05-29 d.

  Įsigaliojimo data: 2004-08-14 d.  

   

  Lietuvos Respublikos VMI prie Finansų ministerijos ir Lenkijos Respublikos Finansų ministerijos darbinis susitarimas dėl abipusės pagalbos administracinės informacijos apsikeitimo srityje

  Pasirašymo data: 2003-10-23 d.

  Įsigaliojimo data: 2003-10-23 d.

   

  Lietuvos Respublikos VMI prie Finansų ministerijos ir Lenkijos Respublikos Finansų ministerijos darbinis susitarimas dėl abipusės pagalbos mokesčių administravimo srityje

  Pasirašymo data: 2003-10-23 d.

  Įsigaliojimo data: 2003-10-23 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl judėjimo per Aradnikų-Lazdijų sienos perėjimo punktą išplėtimo, praleidžiant sunkvežimius, kurių leidžiama bendroji masė yra iki 7,5 t., išskyrus pavojingus krovinius, kuriems reikalinga veterinarinė ir fitosanitarinė kontrolė (sudarytas apsikeičiant notomis)

  Pasirašymo data: 2004-05-19 d.

  Įsigaliojimo data: 2004-05-21 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo

  Pasirašymo data: 2004-05-27 d.

  Įsigaliojimo data: 2004-05-27 d.

   

   

   

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo

  Pasirašymo data: 2005-03-09 d.

  Įsigaliojimo data: 2005-12-01 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl priede nurodytų sutarčių pabaigos, Lietuvos Respublikai ir Lenkijos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą

  Pasirašymo data: 2005-03-25 d.

  Įsigaliojimo data: 2005-03-25 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje

  Pasirašymo data: 2005-06-07 d.

  Įsigaliojimo data: 2008-04-03 d.

   

  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos Respublikos finansų ministro susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su finansiniais nusikaltimais.

  Pasirašymo data: 2005-10-20 d.

  Įsigaliojimo data: 2005-11-03 d.

   

  Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lenkijos Respublikos vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienų sankirtos punkto nustatymo

  Pasirašymo data: 2005-10-27 d.

  Įsigaliojimo data: 2006-07-20 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose

  Pasirašymo data: 2006-03-14 d.

  Įsigaliojimo data: 2007-07-08 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl  sienos perėjimo punkto Kapčiamiestis – Beržnykas, skirto automobilių judėjimui, atidarymo (sudarytas pasikeičiant notomis)

  Pasirašymo data: 2006-08-25 d.

  Įsigaliojimo data: 2006-09-01 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo

  Pasirašymo data: 2007-06-01 d.

  Įsigaliojimo data: 2007-09-07 d.

   

   

   

   

  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lenkijos Respublikos Darbo ir socialinės politikos ministro susitarimas dėl  bendradarbiavimo darbo ir socialinės politikos srityje

  Pasirašymo data: 2008-03-13 d.

  Įsigaliojimo data: 2008-03-13 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos

  Pasirašymo data: 2008-05-12 d.

  Įsigaliojimo data: 2009-08-01 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos  Respublikos, Baltarusijos Respublikos  ir Lenkijos Respublikos valstybių sienų sankirtos

  Pasirašymo data: 2009-09-16 d.

  Įsigaliojimo data: 2010-10-26 d.

   

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo aviacinės ir jūrų paieškos ir gelbėjimo srityse

  Pasirašymo data: 2009-10-19 d.

  Įsigaliojimo data: 2013-02-07 d.

   

  Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos ir Lenkijos Respublikos nacionalinės gynybos ministro sutartis dėl bendradarbiavimo gynybos srityje

  Pasirašymo data: 2010-06-16 d.

  Įsigaliojimo data: 2011-10-13 d.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską

  Data podpisania: 1992-01-13

   

  Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską.

  Data podpisania: 1992-01-13

  Data wejścia w życie: 1993-12-15

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o międzynarodowych przewozach drogowych.

  Data podpisania: 1992-03-18

  Data wejścia w życie: 1992-11-27

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej RL o komunikacji kolejowej przez granicę państwową.

  Data podpisania: 1992-07-07

  Data wejścia w życie: 1993-01-03

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL w sprawie przejść granicznych.

  Data podpisania: 1992-08-12

  Data wejścia w życie: 1992-12-01

   

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji.

  Data podpisania: 1992-09-28

  Data wejścia w życie: 1993-08-06

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o cywilnej komunikacji lotniczej.

   Data podpisania: 1992-10-27

  Data wejścia w życie: 1993-01-26

   

   

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.

  Data podpisania: 1993-01-26

  Data wejścia w życie: 1993-10-18

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL  o ruchu bezwizowym.

  Data podpisania: 1993-05-07

  Data wejścia w życie: 1993-07-07

   

   

  Umowa w formie wymiany not między Rządem RP i Rządem RL  o otwarciu punktu przejścia granicznego Kalwaria-Budzisko.

  Data podpisania: 1993-08-24

  Data wejścia w życie: 1993-09-01

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Budzisko-Kalwarija dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych wszystkich państw, a także dla osób zatrudnionych w Ambasadzie i Konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej oraz Ambasadzie i Konsulatach Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Data podpisania: 1993-12-30

  Data wejścia w życie: 1993-12-31

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

  Data podpisania: 1994-01-20

  Data wejścia w życie: 1994-07-19

   

  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

  Data podpisania: 1994-04-26

  Data wejścia w życie: 1994-11-26

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL w sprawie rozszerzenia z dniem 26 listopada 1994 r. ruchu w drogowym przejściu granicznym Budzisko-Kalwarija o międzynarodowy ruch towarowy

  Data podpisania: 1994-11-26

  Data wejścia w życie: 1994-11-26

   

  Porozumienie między Rządem RP a Rządem RL  o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych.

  Data podpisania: 1995-01-30

  Data wejścia w życie: 1995-07-09

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

  Data podpisania: 1995-06-02

  Data wejścia w życie: 1996-12-19

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w morskiej żegludze handlowej.

  Data podpisania: 1995-09-01

  Data wejścia w życie: 1997-01-16

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o otwarciu ruchu osobowego, autobusowego i ciężarowego na przejściu granicznym Budzisko-Kalwarija oraz na przejściu Ogrodniki-Lazdijai

  Data podpisania: 1995-09-12

  Data wejścia w życie: 1995-09-15

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy transgranicznej.

  Data podpisania: 1995-09-16

  Data wejścia w życie: 1996-05-13

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o rozszerzeniu rodzaju ruchu granicznego w kolejowym przejściu granicznym Trakiszki-Szestokai o międzynarodowy ruch towarowy.

  Data podpisania: 1995-10-13

  Data wejścia w życie: 1995-10-16

   

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych.

  Data podpisania: 1996-03-05

  Data wejścia w życie: 1998-12-23

   

  Statut polsko-litewskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej.

  Data podpisania: 1996-06-22

  Data wejścia w życie: 1997-02-10

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o wymianie i współpracy młodzieży.

  Data podpisania: 1997-02-14

  Data wejścia w życie: 1997-12-01

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej dla utrzymywania i przywracania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

  Data podpisania: 1997-06-25

  Data wejścia w życie: 1997-12-03

   

  Umowa między Rządem RP i Rządem RL o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym.

  Data podpisania: 1997-09-14

  Data wejścia w życie: 2002-08-08

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w dziedzinie turystyki.

  Data podpisania: 1997-09-14

  Data wejścia w życie: 2001-10-02

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o utworzeniu drogowych przejść granicznych na polsko-litewskiej granicy państwowej dla ruchu osobowego Berżniki-Kapciamiestis i Wiżajny-Varteliai.

  Data podpisania: 1997-12-22

  Data wejścia w życie: 1997-12-24

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

  Data podpisania: 1998-07-13

  Data wejścia w życie: 2000-01-08

   

  Porozumienie między MSWiA RP a Ministrem Spraw Wewnętrznych RL w sprawie wykonywania Umowy z dnia 13.07.1998. między Rządem RP a Rządem RL i o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

  Data podpisania: 1998-07-13

  Data wejścia w życie: 2000-01-08

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.

  Data podpisania: 1998-12-17

  Data wejścia w życie: 2000-01-05

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL  o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

  Data podpisania: 2000-04-04

  Data wejścia w życie: 2003-08-01

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL dotycząca współpracy w dziedzinie obronności.

  Data podpisania: 2001-02-05

  Data wejścia w życie: 2001-11-04

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o zmianie Art. 13 Umowy między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w morskiej żegludze handlowej z 1.09.1995 r.

  Data podpisania: 2003-05-29

  Data wejścia w życie: 2004-08-14

   

   

  Porozumienie robocze między Ministerstwem Finansów RP a Państwowym Inspektoratem Podatkowym w ramach Ministerstwa Finansów RL o wzajemnej pomocy administracyjnej w zakresie wymiany informacji.

  Data podpisania: 2003-10-23

  Data wejścia w życie: 2003-10-23

   

  Porozumienie robocze między Ministrem Finansów RP a Państwowym Inspektoratem Podatkowym w ramach Ministerstwa Finansów RL w sprawie wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych w zakresie jednoczesnych kontroli podatkowych

  Data podpisania: 2003-10-23

  Data wejścia w życie: 2003-10-23

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki-Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów, poprzez wymianę not.

  Data podpisania: 2004-05-19

  Data wejścia w życie: 2004-05-21

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

  Data podpisania: 2004-05-27

  Data wejścia w życie: 2004-05-27

   

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

  Data podpisania: 2005-03-09

  Data wejścia w życie: 2005-12-01

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku z dniem akcesji RP i Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej.

  Data podpisania: 2005-03-25

  Data wejścia w życie: 2005-03-25

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych.

  Data podpisania: 2005-06-07

  Data wejścia w życie: 2008-04-03

   

  Porozumienie między Ministrem Finansów RP a Służbą Dochodzenia Przestępstw Finansowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL w sprawie współpracy w zwalczaniu przestępstw finansowych

  Data podpisania: 2005-10-20

  Data wejścia w życie: 2005-11-03

   

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych.

  Data podpisania: 2005-10-27

  Data wejścia w życie: 2006-07-20

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych.

  Data podpisania: 2006-03-14

  Data wejścia w życie: 2007-07-08

   

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem RL o otwarciu drogowego przejścia granicznego Berżniki-Kapciamiestis

  Data podpisania: 2006-08-25

  Data wejścia w życie: 2006-09-01

   

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży

  Data podpisania: 2007-06-01

  Data wejścia w życie: 2007-09-07

   

  Umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej RP a Ministerstwem Zabezpieczenia Społecznego i Pracy RL o współpracy w dziedzinie pracy i polityki społecznej

  Data podpisania: 2008-03-13

  Data wejścia w życie: 2008-03-13

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych

  Data podpisania: 2008-05-12

  Data wejścia w życie: 2009-08-01

   

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie punktu styku granic państwowych RP, RB i RL

  Data podpisania: 2009-09-16

  Data wejścia w życie: 2010-10-26

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem RL o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie

  Data podpisania: 2009-10-19

  Data wejścia w życie: 2013-02-07

   

  Umowa między Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Narodowej RL o współpracy w dziedzinie obronności

  Data podpisania: 2010-06-16

  Data wejścia w życie: 2011-10-13

   

  Print Print Share: