close

 •  Būti ištikimam savo Tėvynei - Lenkijos Respublikai 

   

 • NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, UŽSIIMANČIOS LENKIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAIS

 • Adomo Mickevičiaus Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo rėmimo fondas įkurtas 1998 m. Lenkijos ir Lietuvos prezidentų iniciatyva. Viena jo statutinių uždavinių yra tyrimų rezultatų bei informacinių programų, prisidedančių prie Lenkijos visuomenės apie Lietuvą ir Lietuvos visuomenės apie Lenkiją žinių ir sąmoningumo didinimo, ruošimas, finansavimas ir publikavimas. Tarp kita ko fondas prisideda prie Bernardinų  kapinių Vilniuje atnaujinimo, įnešė savo indėlį į renginių, susijusių su Milošo Metų 2011, organizavimą Lietuvoje.

  Lenkijos ir Lietuvos agroturizmo ir rekreacijos draugija „Kaimynai“ užsiima turizmo ir kraštotyros klausimais. Draugija veikia nuo 2004 m. Punske. Prisideda pvz. prie vietinių renginių, skirtų Lietuvos kultūrai, organizavimo.

  Vilniaus, Vilniaus, Naugarduko regiono, Polesės  bičiulių draugija – „Świteź“, veikianti nuo 1989 m. Ščecine, kurios misija – bendradarbiavimas su lenkais, gyvenančiais Lietuvoje, Baltarusijoje; žinių apie Šiaurės-Rytų paribio šią dieną bei istoriją gilinimas; moralinės ir materialinės paramos teikimas Lietuvos ir Baltarusijos lenkams vystant mokslą, švietimą, kultūrą. Draugija organizuoja kasmetinę „Kaziuko mugę“ („Kaziuki Wileńskie“) bei vasaros stovyklas vaikams iš Rytų paribio.

  Marek'o Karp Rytų studijų centras (OSW) – tai mokslinių tyrimų įstaiga, ruošianti politinės, visuomeninės ir ekonominės padėties Lenkijos kaimyninėse valstybėse bei Baltijos, Balkanų, Kaukazo ir Centrinės Azijos regionuose analizę ir prognozės studijas.

  Lenkijos tarptautinių reikalų institutas (PISM) – vienas svarbiausių Think tankų Vidurio it Rytų Europoje. Veikdamas tarp politikos pasaulio ir nepriklausomos analizės PISM remia sprendimų priėmėjus ir diplomatus, inicijuoja viešuosius ekspertų debatus bei platina žinias apie dabartinius tarptautinius santykius.

   

  Print Print Share: