close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AMBASADOR

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jarosław Czubiński

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej

   

   

  Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym, gdzie m.in. uczestniczył w sprawach związanych z zapewnieniem międzynarodowej pomocy prawnej polskim obywatelom przebywającym za granicą, unikaniem podwójnego opodatkowania, czy nabywaniem nieruchomości za granicą dla potrzeb Skarbu Państwa. W latach 1990-1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku. W 1995 wrócił do MSZ, gdzie został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W tym czasie uczestniczył lub bezpośrednio realizował sprawy z dziedziny opieki konsularnej o szczególnym znaczeniu, np. pierwszy poważny przypadek bankructwa polskiego biura podróży, zapewnienie pomocy osobom pozostającym w obszarach konfliktów zbrojnych lub zagrożonych atakami terrorystycznymi, organizacja działań konsularnych w związku z atakiem terrorystycznym na WTC. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu.

  W latach 2008-2010, kiedy Jarosław Czubiński kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym, znacząco zmodernizowano służbę konsularną. Wprowadzono i rozwinięto nowoczesne systemy informatyczne, uproszczono procedury konsularne, uruchomiono współpracę z innymi państwami UE wprowadzając wzajemną reprezentację wizową, uruchomiono system tzw. mobilnych konsulów przybliżając ich do skupisk naszych obywateli za granicą.

  W 2010 roku Jarosław Czubiński został Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej. Dzięki jego zaangażowaniu kontynuowano procesy modernizacyjne rozpoczęte w poprzednich latach, zmierzające do uczynienia służby zagranicznej bardziej skuteczną, sprawną, mobilną, wyposażoną w nowoczesne systemy informatyczne i sprzęt na najwyższym poziomie. Równocześnie z bardzo dobrym skutkiem nadzorował techniczne i administracyjne elementy Prezydencji w Radzie UE.

  Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany przez Ministra Spraw Zagranicznych. W uznaniu jego zasług jako Konsula Generalnego RP w Królewcu (2002-2008) Minister Spraw Zagranicznych uhonorował go w 2004 r. tytułem Konsula Roku.

  Jarosław Czubiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

  Ma żonę i dwie córki.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: