close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REKRUTACJA NA STUDIA

 • Uprzejmie informujemy, że egzaminy dla kandydatów na studia pierwszego stopnia w Polsce ze stypendium Rządu RP odbędą się w dniach 4-5 maja 2017 r. w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie (ul. Statybininkų 5) oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Kandydaci powinni mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory do pisania.

  Testy pisemne w dn. 4 maja zostaną przeprowadzone w auli Szkoły im. Konarskiego, natomiast rozmowy kwalifikacyjne w dn. 5 maja w Domu Kultury Polskiej.

   

  Poniżej szczegółowy harmonogram:

   

  4 maja (Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie)

   

  8:30  zbiórka wszystkich kandydatów i przekazanie ogólnych informacji

  9:00 – 11:00       I test:  j. polski, matematyka, biologia (bez psychologii)

  11:30 – 13:30    II test:  historia, fizyka, chemia, geografia, biologia (dla psychologii)

   

  5 maja (Dom Kultury Polskiej w Wilnie)

   

  9:00 ogłoszenie wyników części pisemnej i wywieszenie numerów kandydatów dopuszczonych do części ustnej

  9:30 – 17:00  rozmowy z kandydatami

  18:00 ogłoszenie wyników – lista kandydatów pozytywnie zaopiniowanych

   

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż termin składania dokumentów na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze stypendium Rządu RP w roku akademickim 2017/2018 został wyznaczony na dni

   

  od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. w godz. 10-13 (bez wcześniejszej rejestracji).

   

  • Poniżej informacje dot. rekrutacji i zasad studiowania na warunkach stypendialnych:

  - Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wraz

  z oświadczeniem (załącznik nr 5)

   

  - Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Zdrowia (kierunki medyczne) – wraz

   z oświadczeniem (załącznik nr 6)

   

  - Kwestionariusz

   

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on, strona internetowa: www.polon.nauka.gov.pl

  Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej www.buwiwm.edu.pl

   

  DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADY RP:

   

  • kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości
  • oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców
  • wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim)
  • zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
  • potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia – przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
  • inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej itp.

   Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie tych kandydatów, którzy przed 1 października 2017 r. nie ukończą 18 lat, powinni podpisać w Ambasadzie zgodę na podjęcie przez nich studiów w Polsce.

   

  - Przykładowe testy

  Biologia

  I-A

  II-A

  2015 I-A

  2015 - II- A

   

  Chemia

  I-A

  II-A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

  Fizyka

  1-A

  2-A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

   

  Geografia

  geo- 2014, 1-A

  geo-2014, 2-A

  2015 1-A

  2015 II-A

   

  Historia

  Test-I A

  Test - II A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

  Język polski dla absolwentów A, B

  Wersja A 2014

  Wersja  B 2014

  2015 A

  2015 B

   

  Matematyka

  2014 -test I-A

  2014 - test II- A

  2015 test I A

  2015 test II A

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: