close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REKRUTACJA NA STUDIA

 • Uprzejmie informujemy, że egzaminy dla kandydatów na studia pierwszego stopnia w Polsce ze stypendium Rządu RP odbędą się w dniach 4-5 maja 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Kandydaci powinni mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory do pisania.

  Testy pisemne w dn. 4 maja zostaną przeprowadzone w Auli DKP, natomiast rozmowy kwalifikacyjne w dn. 5 maja w salach 005 i 305.

   

  Poniżej szczegółowy harmonogram:

   

  4 maja

  9:30                spotkanie z kandydatami  - przekazanie podstawowych

  informacji

  10:00 – 12:00    I test:  j. polski, matematyka, biologia

  12:30 – 14:30    II test:  historia, fizyka, chemia, geografia, biologia (dla

      kandydatów na psychologię)

   

  5 maja

  10:00                ogłoszenie wyników części pisemnej

   ogłoszenie listy osób dopuszczonych do II etapu (rozmowy)

  10:30 – ok. 16:30 - rozmowy

  19:30                ogłoszenie wyników – lista osób wstępnie zakwalifikowanych

   

   

   

   

  • Poniżej informacje dot. rekrutacji i zasad studiowania na warunkach stypendialnych:

  - Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Zdrowia (kierunki medyczne) – wraz

    z oświadczeniem (załącznik nr 6)

  - Kwestionariusz

  - Oświadczenie dla kandydatów na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  - Przykładowe testy

  Biologia

  I-A

  II-A

  2015 I-A

  2015 - II- A

   

  Chemia

  I-A

  II-A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

  Fizyka

  1-A

  2-A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

   

  Geografia

  geo- 2014, 1-A

  geo-2014, 2-A

  2015 1-A

  2015 II-A

   

  Historia

  Test-I A

  Test - II A

  2015 I-A

  2015 II-A

   

  Język polski dla absolwentów A, B

  Wersja A 2014

  Wersja  B 2014

  2015 A

  2015 B

   

  Matematyka

  2014 -test I-A

  2014 - test II- A

  2015 test I A

  2015 test II A

   

   Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on, strona internetowa: www.polon.nauka.gov.pl

   

  Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej http://www.buwiwm.edu.pl

   

  DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADY RP:

   

  • kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości
  • oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców
  • wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim)
  • zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
  • potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia – przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
  • inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej itp.
  • zgoda rodziców lub prawnych opiekunów - dotyczy tylko osób niepełnoletnich.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: