close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 •  

  • Kursy języka polskiego są prowadzone w Instytucie Polskim, więcej informacji na stronie www.lenkukultura.lt

  INSTYTUT POLSKI
  ul. Didžioji 23, LT-01128 Vilnius
  tel. (003705) 2649 332, faks. (003705) 2649 333
  Sekretariat: vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org
  Andrzej.Kierulis@instytutpolski.org.

   

   Na Litwie w roku szkolnym 2014/2015 działa 72 szkół (oraz 20 filii) z polskim językiem nauczania. Więcej informacji nt. polskich szkół  na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” www.portalszkolny.org

   

   Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

  ul. Naugarduko 76

  LT-03202, Vilnius

  Tel. +3705 2333 225

   

   Istnieje także możliwość dokształcenia uzupełniającego dla uczniów, którzy będą kontynuowali naukę w Polsce na wszystkich szczeblach edukacji w Szkolnym Punkcie Przedmiotów Ojczystych w Wilnie. Więcej informacji na stronie: www.polskaszkola.lt

   

   Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych

  e-mail: info@polskaszkola.lt

  tel. : +370 616 06 445

  Aušros Vartų g.18

  Post Box 585, 27 -s paštas
  LT- 01 047 Vilnius, Lietuva

   

   

  Filologia polska na litewskich uniwersytetach:

  Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

  Studia filologiczne dla absolwentów szkół polskich, litewskich i rosyjskich

  http://www.filpol.flf.vu.lt/pl/page/1/1.html

  Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
  tel.: (+370 5) 268 72 37
  polkatedra@flf.vu.lt

   

  Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego

  http://www.vpu.lt/en/Page.aspx?pageID=2976

  Studentų g. 39, 253 kab.
  LT-08106, Vilnius
  Tel.: +370 5 275 03 60
  Fax: +370 5 272 55 53
  E-mail: polonistika@leu.lt

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: