close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PROJEKTY POLONIJNE

 • Wyniki naboru I tury wniosków polonijnych

   

  II termin naboru projektów polonijnych na 2017 r.

   

  1. projekty należy składać wyłącznie na załączonym formularzu,

  2. wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mailowy: wilno.amb.wk@msz.gov.pl

  3. termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2017 roku;

  4. budżet wydarzenia szacowany jest na kwotę wyższą niż 1 tys. EUR.

   

   

  Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

   

  Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na następujące działania:

   

  1. SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ:

  - zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych
  i książek

  - zakup wyposażenia sal lekcyjnych (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR).

  - organizację/udział w konferencjach oświatowych,

  - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego,

  - organizację zajęć dodatkowych,

  - organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży (np. olimpiady, dyktanda, zawody sportowe), uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,

  - wycieczki edukacyjne po Litwie i do Polski.

   

  2. KULTURA I SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

  - organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:

  - konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich,

  - obchodów ważnych rocznic historycznych,

  - kombatanckich uroczystości rocznicowych,

  - wieczorów autorskich artystów,  koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych,  dni kultury polskiej,

  - zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR)

  - zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,

  - komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych,

  - opieka nad miejscami pamięci narodowej,

   

  Uprzejmie informujemy, że w ramach projektów nie będą dofinansowane żadne wydatki związane
  z „wynagrodzeniem osobowym”, a więc honoraria dla artystów, członków jury, prelegentów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło lub/i umów zleceń. Koszty takie muszę być opłacane przez wnioskodawcę projektu i wpisane do budżetu jako wkład własny.

   

  Zwracamy uwagę również na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu oraz rzetelnego opracowania jego budżetu.

   

  Przypominamy, że na bieżąco rozpatrywane są Państwa wnioski o wsparcie wydarzeń
  w ramach tzw. małych projektów (do 1 tys. EUR).

  Prosimy o kierowanie pism bezpośrednio na Wydział Konsularny (e-mail: wilno.amb.wk@msz.gov.pl.)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: