close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 marca 2017

  Na zakończenie dwudniowego posiedzenia w Senacie 28 marca 2017 r. Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy przyjęło dokument końcowy, w którym pierwszoplanowo potraktowano kwestie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy, przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi oraz zagrożeń cybernetycznych.

  Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował zebranym za aktywny udział w sesji. „Dzięki Państwa zaangażowaniu nasze relacje osiągają wyższy poziom. Jest to wielki potencjał do wykorzystania - także w czasie miedzy naszymi sesjami” – powiedział.

   

  W dokumencie Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne potwierdziło poparcie dla pełnej suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych prawem międzynarodowym i  wezwało Federację Rosyjską do zakończenia okupacji Krymu, a także zaprzestania łamania praw człowieka w stosunku do jego mieszkańców. Przypominano też, że Porozumienia Mińskie nie są realizowane przez stronę rosyjską w części dotyczącej bezpieczeństwa, a działania Federacja Rosyjska prowadzą do zaostrzenia sytuacji w Donbasie. Wobec tego w dokumencie zapisano, iż są podstawy do utrzymania sankcji nałożonych na Rosję przez społeczność międzynarodową.  

   

  fot. M. Józefaciuk/ Kancelaria Senatu

   

  Ponadto Zgromadzenie Parlamentarne zaapelowało do  parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej o rozważenie bilateralnej pomocy dla Ukrainy i wyraziło poparcie dla inicjatyw międzynarodowych na wzór Planu Marshalla, który zapewniłyby pomoc inwestycyjną dla ukraińskiej gospodarki, wiążąc ją z postępem we wprowadzaniu reform. Postanowiono wystosować list do parlamentów członkowskich krajów UE oraz Kongresu Stanów Zjednoczonych z apelem o wsparcie dla Ukrainy. Wezwano również do  jak najszybszego pełnego wdrożenia Umowy o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą i zakończenia procedury zniesienia obowiązku wizowego dla Ukraińców.   

   

  Trójstronne Zgromadzenie zwróciło uwagę na konieczność przygotowania instrumentów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie  zagrożeniom cybernetycznym i wezwało instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie do silniejszego wsparcia przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie akcjom dezinformacyjnym i propagandowym, w szczególności przez wzmocnienie niezależnych i obiektywnych mediów rosyjskojęzycznych.

   

  W dokumencie zadeklarowano, że niezależność Białorusi jest ważnym elementem architektury bezpieczeństwa w Europie, a społeczeństwo białoruskie ma prawo do wolności zgromadzeń oraz pokojowego wyrażania swego sprzeciwu w stosunku do polityki, jaką prowadzi władza. Zaapelowano do władz Białorusi o respektowanie podstawowych praw człowieka, a także poszanowanie swobód obywatelskich, oraz o niezwłoczne zwolnienie wszystkich zatrzymanych. Jednocześnie opowiedziano się za rozwojem współpracy parlamentów Białorusi i krajów unijnych oraz zaoferowano pomoc przy wdrażaniu niezbędnych reform gospodarczo-społecznych oraz dialogu społecznego.

   

  Fot. M. Józefaciuk/ Kancelaria Senatu

   

  Zgromadzenie wsparło starania na rzecz rozbudowy najważniejszych połączeń infrastrukturalnych między trzema państwami (w tym elektroenergetycznych linii przesyłowych, gazociągów, linii kolejowych i dróg) oraz podkreśliło potencjał tkwiący w realizacji projektu trasy transeuropejskiej Via Carpatia, z odgałęzieniem po stronie ukraińskiej, a także projektu Via Baltica. Zwrócono też uwagę na zagrożenia związane z budową niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi.

   

  Zgromadzenie odnotowało osiągnięcie ostatecznej gotowości operacyjnej przez brygadę litewsko-polsko-ukraińską (LITPOLUKRBRIG), za patrona której przyjęto hetmana wielkiego litewskiego księcia Konstantego Ostrogskiego.

   

  Zadeklarowano również wolę sfinalizowania przez trzy parlamenty wspólnej publikacji historyków „Monarchie i Rzeczpospolita” przed następną sesją Zgromadzenia w Wilnie.

   

  Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne zostało powołane do życia w 2005 r. jako organ konsultacyjny. W jego skład wchodzi po dziesięciu parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych. Polska delegacja składa się z siedmiu  posłów i trzech senatorów, a na jej czele stoi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Sesje plenarne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei. Prezydium Zgromadzenia zbiera się dwa razy w roku. W ramach Zgromadzenia pracują trzy komisje:  ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej oraz  ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej.

   

  Dokument końcowy

  Fot
  Fot
  Fot
  Fot

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: