close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • AKTUALNOŚCI

  • 12 października 2017

    Dzisiaj w Instytucie Polskim w Wilnie odbyło się spotkanie Ambasador Urszuli Doroszewskiej z mediami.

    Pani  Ambasador zaprezentowała  priorytety swojej misji na Litwie, odpowiedziała  na pytania dziennikarzy oraz opowiedziała  o przygotowanym przez Ambasadę RP i Instytut Polski w Wilnie programie zakończenia obchodów Roku Kościuszki w Wilnie w dnach 8-18 października. Projekty kuturalne przedstawił dyrektor  Instytutu Polskiego w Wilnie, radca Ambasady Marcin  Łapczyński.

    Ambasador akcentowała,  że priorytetami jej  misji na Litwie jest współpraca   w sferze  bezpieczeństwa i obrony,  energetycznej i transportowej, przeciwdziałanie wojnie informacyjnej, współpraca w kwestiach europejskich, w szczególności sąsiedztwa wschodniego, wspieranie mniejszości polskiej na Litwie i monitorowanie jej sytuacji.  

    Ambasador przypomniała o wizycie na Litwie marszałka Sejmu RP M Kuchcińskiego, który akcentował, że Polacy na Litwie i Litwini w Polsce są dziedzicami wspólnego państwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dlatego należy się im szczególna opieka ze strony obu państw.

    Odpowiadając  na pytania dziennikarzy dot. kwestii polskiej mniejszości na Litwie ambasador powiedziała, że państwo polskie  cieszy się z deklaracji litewskich władz zapewniających, że te sprawy zostaną w najbliższym czasie pozytywnie  rozwiązane.  

    IMG_4154
    IMG_4155
    IMG_4157
    IMG_4162

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: