close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 kwietnia 2017

  Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc otworzyła w sobotę w Wilnie wystawę "Śladami Sienkiewicza", poświęconą biografii i twórczości polskiego noblisty.

  Wicemarszałek Maria Koc wyraziła zadowolenie, że na otwarcie tak licznie przybyła wileńska młodzież. „Z myślą o Was powstają takie wydarzenia, żebyście poznawali język polski, kulturę polską i wielkich polskich patriotów” – podkreśliła.

   

  Fot. Małgorzata Kozicz/zw.lt

   

  Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński witając przybyłych na wystawę gości podkreślił że H. Sienkiewicz był - „Bardzo polskim autorem, jego twórczość koncentrowała się wokół polskich spraw, a nawet gdy przebywał poza granicami Polski, ciągle do Polski wracał – w myślach, w utworach”.

   

  W otwarciu wystawy udział wzięła również mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która przypomniała, że Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie włączył się w ubiegłoroczne obchody rocznicowe poświęcone H. Sienkiewiczowi. Odbyły się m.in. konferencje, wieczory literackie, wycieczki na Laudę, projekcje filmów. Rejon Wileński wziął również udział w ogłoszonym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Narodowym Czytani „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

   

  Fot. Małgorzata Kozicz/zw.lt

   

  Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł Waldemar Tomaszewski wyraził satysfakcję z tego, że wystawa trafiła na Kresy, którym, jak zaznaczył, „Henryk Sienkiewicz w swej twórczości poświęcił wiele uwagi”. Polityk podzielił się refleksją, że należy do pokolenia, które uczyło się patriotyzmu z utworów Henryka Sienkiewicza.

   

  W otwarciu wystawy również udział wzięli Senator Czesław Ryszka, Prof. Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, autor wystawy  Bogusław Niemirka oraz Prof. Maria Bokszczanin, autorka pięciotomowego opracowania poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi, która opowiedziała o związkach noblisty z Wilnem i Wileńszczyzną.

   

  Wystawa "Śladami Sienkiewicza" przedstawia m.in. wizerunki dokumentów archiwalnych dotyczących pisarza i jego rodziny, a także pierwodruków podstawowej części twórczości literackiej Sienkiewicza wydawanych w gazetach i w edycjach książkowych od 1869 do 1916 roku.

   

  Wystawa będzie prezentowana w Domu Kultury Polskiej w Wilnie do 22 kwietnia, następnie zostanie przeniesiona do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w rejonie trockim. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

   

  Wystawa została przygotowana przez Instytut Badań Literackich PAN oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach. Współorganizatorami wystawy w Wilnie są: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-10
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-12
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-22
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-24
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-4
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-5
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-6
  wystawa_koc_reksc_niemirka-1-7

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: